Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o Štampa El. pošta

Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Kao rezultat identifikovanih potreba opština Zlatiborske oblasti, sa ciljem da se uspostavi institucija koja će dugoročno biti nosilac socio-ekonomskog razvoja ove teritorije, 22. februara 2008. godine nastala je Regionalna razvojna agencija Zlatibor (www.rrazlatibor.co.rs), transformacijom Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća "Zlatibor".

Regionalna privredna komora Užice, Opšte udruženje preduzetnika grada Užica, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Alpha Bank a.d. Beograd, grad Užice, opštine: Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje i Čajetina osnovači su institucije javno-privatnog partnerstva koja svojim radom pokriva teriroriju ZO, ukupne površine 6.141 km2, na kojoj živi 313 396 stanovnika (po popisu iz 2002. godine).

Naša uloga, misija i ciljevi

Svoj rad usmeravamo ka podsticanju razvoja procesa regionalnog razvoja u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih razlika, kako unutar same Zlatiborske oblasti, tako i između nje i drugih regiona u Srbiji i stvaranju okruženja povoljnog za život, rad i poslovanje. Naša misija je upravo u skladu sa tim stremljenjima - doprinos održivom socio-ekonomskom razvoju i stabilnosti Zlatiborske oblasti, podsticanjem konkurentnih zajednica pogodnih za život, rad i poslovanje, primenom strateškog planiranja, promocijom pogodnog poslovnog okruženja, marketingom teritorije i realizacijom razvojnih inicijativa zajednice.

Svoju ulogu ispunjavamo kroz pružanje podrške javnom sektoru u procesima strateškog planiranja, podizanja kapaciteta ljudskih resursa i privlačenja investicija, kao i podrškom MSPP sektoru programima podizanja konkurentnosti i inovativnosti, podsticanjem klasterskog udruživanja, mentoringom i organizovanjem obuka za početnike u biznisu.

Dalji rad usmerićemo na zagovaranja interesa i promocije Zlatiborske oblasti, jačanju partnerskih odnosa sa svim relevantnim akterima u procesima razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, intenziviranju saradnje sa javnim i poslovnim sektorom, kao i pružanju podrške civilnom sektoru, a sve u cilju podizanja apsorbcionih kapaciteta teritorije koju pokrivamo.

Mi smo otvorena i kreativna organizacija, zasnovana na znanju, koja kontinuirano ohrabruje članove svog tima da preuzimaju odgovornost, prepoznaju neuspeh i iz njega uče. Ovakvim pristupom težimo da učvrstimo svoju poziciju regionalne institucije koja se bavi implementacijom politika regionalnog razvoja i približavanju EU i uz saradnju i koordinaciju delovanja javnog, poslovnog i civilnog sektora težimo unapređivanju stepena razvoja Zlatiborske oblasti u celini.

Mi i Arilje u prethodnih 8 godina

 • Partnerski smo učestvovali u realizaciji projekta "Osnivanje inovacionog centra za poljoprivredu opštine Arilje", finansiranog od strane Evropske unije u iznosu od blizu 150.000 €, sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje primenom naučno zasnovanog pristupa bavljenja poljoprivredom. Rezultati Projekta su: ustanovljen inovacioni centar za poljoprivredu u opštini Arilje, omogućeno povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Arilje i Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za voćarstvo iz Čačka. Pružali smo podršku i u pisanju projektnog predloga.
 • Pružali smo konsultantsko-mentorsku podršku svome osnivaču - opštini Arilje u pripremi projekata za konkurisanje za različita donatorska sredstva:
  • U okviru Programa Srbija-Bosna i Hercegovina 2009. pružali smo podršku u pripremi projekta "Malina preko granice" sa kojim je opština Arilje konkurisala zajedno sa opštinama Sokolac i Istočni stari grad iz Republike Srpske. Vrednost projekta je blizu 375.000 € od čega je iznos donacije blizu 315.000 €. Realizacija ovog projekta uveliko traje.
  • U okviru Projekta Exchange 3, pružali smo podršku u pripremi projekta "Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj" sa kojim je opština Arilje konkurisala zajedno sa opštinama Čajetina i Majdanpek. Vrednost projekta je blizu 205.000 €. Projekat je već startovao sa realizacijom planiranih aktivnosti.
 • Partnerski učestvujemo u realizaciji projekta "Ariljska malina", u okviru RDEPR 2 programa, koji finansira Evropska unija u iznosu od blizu 806.000 €, sa ciljem povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća aktivnih u proizvodnji i preradi maline u zapadnoj Srbiji. Rezultati koje treba postići tokom trajanja Projekta su: 200 poljoprivrednika u regionu Ariljske maline sertifikovano u skladu sa GLOBALG.A.P standardom, ustanovljen mehanizam za monitoring i kontrolu proizvodnje hrane bezbedne za potrošače (GLOBALG.A.P. standard predviđa obaveznu analizu vode, zemljišta i voća) i uspostavljanje komercijalnih veza za tržišta svežeg voća u 5 zemalja. Aktivno smo učestvovali u procesu identifikacije i dalje razrade projektne ideje.
 • Partnerski radimo na izradi Strategije socio-ekonomskog razvoja ZO 2011-2015. Predstavnici opštine Arilje su uzeli aktivno učešće u 2-godišnjem procesu izrade regionalnog strateškog dokumenta Zlatiborske oblasti, čiju je koordinaciju vodila RRA Zaltibor. Reč je o prvom strateškom dokumentu koji se bavi razvojem Zlatiborske oblasti, a u njegovom kreiranju su učešće uzeli i predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora opštine Arilje. Poseban doprinos pružili su u sektorskoj analizi ruralnog razvoja, s obzirom na ekspertizu koju poseduju u ovoj oblasti i nemerljivim iskustvom kada je reč o ovom segmentu razvoja Zlatiborske oblasti.
 • Predstavnici opštine Arilje učestvuju u svim aktivnostima koje organizujemo. Počev od različitih edukacija na teritoriji Oblasti (seminari, obuke, treninzi...), do najrazličitijih događaja (sajmovi, konferencije, okrugli stolovi...). Predstavnici opštine Arilje su aktivni i nezamenljivi učesnici ovih skupova, na taj način potvrđujući ustaljeni stav o njima kao vrednim ljudima, preduzimljivog duha, spremnim za inovacije i unapređenja. Na ovaj način u značajnoj meri pomažu i olakšavaju napore, koje ulažemo u kreiranje i sprovođenje politka regionalnog razvoja Zlatiborske oblasti.
 • Kroz svoj rad pružamo podršku i podstičemo razvoj MSPP sektora Zlatiborske oblasti, jednog od ključnih stubova ekonomskog razvoja. Arilje, kao opština u kojoj je izrazito prisutan preduzetnički duh i aktivizam u ovoj oblasti, daje primer dobre prakse razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Predstavnici ove Opštine uzimaju aktivno učešće u programima koje realizujemo, usmerenim na podsticanje razvoja pomenutog sektora:
  • U saradnji sa Kancelarijom za LER opštine Arilje, od 2007. godine organizujemo obuke za početnike u biznisu. U prethodnom periodu više od 130 potencijalnih preduzetnika uspešno je završilo ovu obuku i tako steklo neophodna znanja i veštine za započinjanje i razvoj biznisa u početnoj fazi poslovanja. Cilj ovih obuke je podizanje nivoa preduzetničkih znanja, veština i preduzetničke kulture čime se otvara mogućnost formiranja novih privrednih subjekata, podizanje konkurentnosti u MSPP sektoru, što vodi do smanjenje nezaposlenosti kroz samozapošljavanje i otvaranja novih radnih mesta.
  • Već pet godina, kao članica republičke mreže Nacionalne agencije za regionalni razvoj, pružamo tehničku podršku Fondu za razvoj RS u sprovođenju Programa za kreditiranje početnika u biznisu putem "start-up" kreditne linije na teritoriji Zlatiborske oblasti. Ovaj vid finansijske pomoći veoma je aktuelan kod potencijalnih preduzetnika koji započinju sopstveni posao. U protekle dve godine, na teritoriji opštine Arilje, predato je 13 zahteva, a odobreno 5.
  • Od 2008. godine implementiramo Program podrške razvoju konkurentnosti i inovativnosti MSPP na teritoriji Zlatiborske oblasti čiji je cilj snažniji MSPP sektor koji podiže konkurentnost privrede i životni standard u Republici Srbiji približava Evropskoj Uniji. Tokom 2010. godine u Arilje su privučena novčana sredstva u vrednosti od 5.500.000,00 dinara.
 • Kroz naš veliki program Razvoj privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji (PSD), koji finansira Vlada Švajcarske, Arilje je obuhvaćeno svim aktivnostima koje sprovodimo. Opšti cilj projekta je smanjenje siromaštva i unapređenje ekonomskog položaja svih aktera u lancu vrednosti MSP-a, stvaranjem mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta/očuvanje postojećih, sistemom višefaznih intervencija podrške razvoju i rastu MSP sektora. Odabrana su tri sektora: turizam, prerada voća i prerada mesa i mleka, jer sva tri imaju značajnu ulogu generatora prihoda i zaposlenosti u okrugu.
 • Sektor voćarstva: Sproveli smo istraživanje stanja sektora voćarstva u Zlatiborskom okrugu koji je među 5 opština obuhvatio i Arilje. Kao rezultat tog istraživanja izdata je publikacija "Izveštaj o stanju voćarstva u Zlatiborskom okrugu" koja predstavlja analizu problema zastupljenih u ovom sektoru, uzroka koji su do njih doveli, a na osnovu kojih su definisane ključne oblasti intervencije čijom realizacijom, se po našem mišljenju, može unaprediti voćarstvo u ciljanim opštinama.

  Rezultati istraživanja i planirane aktivnosti u narednom periodu prezentovani, su na prvom Savetodavnom odboru za sektor voćarstva održanom u Arilju, na kome su prisutvovali predstavnici ciljanih opština i privatnog sektora. Na sastanku smo dobili pozitivne kritike od učesnika u pogledu izbora sektora, izbora voćnih vrsta, predloženih oblasti intervencije za unapređenje voćarstva.

  Nakon prvog Savetodavnog odbora održan je prvi radni sastanak u Arilju, sa temom "Stanje i mogućnosti razvoja sektora voćarstva" na kome su prisustvovali predstavnici proizvođača, prerađivača, kupaca i predstavnika savetodavnih službi na kome su razmatrani problemi sa kojima se suočava sektor voćarstava, predložene oblasti intervencije i mogućnosti za unapređenje sektora voćarstava. U februaru ove godine usledio je i drugi radni sastanak na temu "Povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvodnje voća u Zlatiborskom okrugu", na kom su dogovoreni naredni koraci u cilju pronalaženja zajedničkih pravaca i konkretnih rešenja čijom bi se realizacijom unapredila konkurentnost voćarstva i postiglo njegovo bolje pozicioniranje na tržištu.
 • Sektor turizma: Na osnovu detaljnog istraživanja tržišta uradili smo "Studiju o stanju u industriji turizma u Zlatiborskom okrugu" koja predstavlja ključne izazove turizma, kao i aktivnosti koje će, u naredne dve i po godine, PSD projekat implementirati. Definisali smo oblasti intervencije: promocija, ruralni turizam, koordinacija i ljudski resursi.

  U okviru aktivnosti uvođenja funkcije istraživanja i razvoja u regionalnu i lokalne turističke organizacije, organizovali smo treninge za predstavnike turističkih organizacija sa temama: "Uvod u marketing istraživanja i dizajn upitnika" i "Statistička obrada podataka".

  U partnerstvu sa turističkim organizacijama sproveli smo anketiranje posetilaca štanda regije Zapadna Srbija na 32. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu i 43. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu.

  Tokom letnje sezone angažovali smo agenciju Ipsos Strategic Marketing iz Beograda za prvo sveobuhvatno istraživanje među turistima u Zlatiborskom okrugu, čiji je izveštaj, pored toga što sadrži bogatstvo informacija, baza za sva buduća istraživanja. Nakon ovih istraživanja, organizovali smo prezentaciju rezultata kojoj je prisustvovalo preko pedeset predstavnika turističkih organizacija, turističkih agencija, hotelijera, domaćinstava koja se bave seoskim turizmom, obrazovnih institucija, lokalnih samouprava, nevladinog sektora i medija. Tokom plenarne diskusije učesnici su odabrali turizam baziran na aktivnostima kao prioritetni turistički proizvod za koji je u okviru PSD programa, u partnerstvu sa ključnim zainteresovanim stranama, započeta izrada operativnog plana promocije.

  Nakon što su turističke organizacije uradile inventar aktuelnih aktivnosti i pratećih sadržaja na teritoriji koju pokrivaju, za svaki proizvod je urađena analiza koja se sastoji iz: karakteristike tražnje za proizvodom, razvojne šanse i oblika proizvoda u zapadnoj Srbiji, , potrebnih elemenata proizvoda, geografskih tržišta i segmenata turista. Profesor Ekonomskog fakulteta iz Beograda Bojan Zečević i njegov stručni tim su, u saradnji sa učesnicima, identifikovali pravac za dalje razvijanje operativnog plana turizma baziranog na aktivnostima.

  Sa ciljem integrisane promocije regije Zapadna Srbija, u partnerstvu sa turističkim organizacijama, kreirali smo brošuru "Vodič kroz zapadnu Srbiju", namenjenu stranim i domaćim turoperaterima i potencijalnim domaćim i stranim gostima.

  U partnerstvu sa Turističkom organizacijom Regije Zapadna Srbija, lokalnim turističkim organizacijama i agencijama i nacionalnom turističkom agencijom "PanaComp" iz Novog Sada, organizovali smo četvorodnevni Promo vikend za domaće i strane turoperatere i novinare. Šesnaest novinara i turoperatera iz zemlje i inostranstva su, u pratnji lokalnih turoperatera i predstavnika turističkih organizacija, posetili jedinstvene turističke potencijale zapadne Srbije i upoznali se sa proizvodima i životom stanovnika ovog kraja. Turu su završili u Arilju, posetom crkvi Sv. Ahilija, Stare škole i upoznavanjem sa istorijom "Grada maline".

  U okviru PSD programa, kofinansirali smo projekat "Unapređenje turističke ponude u ruralnim područjima kroz postavljanje turističke signalizacije i marketinško promotivne aktivnosti regije Zapadna Srbija".

  U pripremi je Interaktivna prezentacija turističkih potencijala i proizvoda turističke regije Zapadna Srbija. Interaktivna prezentacija podrazumeva: predstavljanje svih turističkih potencijala i proizvoda na interaktivnoj 3D mapi, virtuelne prezentacije ponude i integraciju dodatnih multimedijalnih sadržaja (video, fotografije, audio).

  Kao podrška sajamskoj promociji turističke regije Zapadna Srbija, organizovali smo sajamski nastup na međunarodnom sajmu turizma Vakantiebeurs u Utrehtu i podržali nastup na sajmovima Holiday Fair u Briselu i 33. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji predstavljaju idealna mesta za promociju novih turističkih proizvoda, kao i promociju proizvoda koji karakterišu ovaj kraj.

  PSD projekat realizuje aktivnosti na unapređenju znanja i veština pružalaca usluga u ruralnom turizmu, koje su usmerene na primere dobre prakse i interaktivnu edukaciju. Prva u nizu aktivnosti je bilo upoznavanje aktivnih udruženja sa primerima dobre prakse u Srbiji. Definisan je poslovni model saradnje privatnog sektora u ruralnom turizmu - mreža izleta u Zlatibosrkom okrugu.

  Podržali smo izradu prvog receptivnog kataloga regionalnog karaktera "Posetite zapadnu Srbiju", koju je kreirala turistička agencija "Amigo travel" iz Užica. Arilje je nezaobilazna destinacija u 4 programa regionalne turističke ponude zapadne Srbije.

Stariji članci:

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015