Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
Početna Lokalna samouprava Projekti Projekti u realizaciji Unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Arilje
Unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Arilje Штампа Ел. пошта

Ciljevi projekta: Opšti cilj:

Unapređena integracija i uslovi života izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Arilje. Ovim projektom nameravamo da doprinesemo poboljšljnju uslova života i integracija izbeglih i interno raseljenih lica koja borave u opštini Arilje. Projekat je deo širih aktivnosti koje imaju za cilj da se populacija izbeglih i interno raseljenih lica u potpunosti integriše u socio-ekonomske tokove u opštini Arilje,kao i da se unaprei njihov materijalni status.

 

Specifični cilj:

Rešeno stambeno pitanje i pružene podrška za ekonomsko osnaživanje za 16 porodica izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Arilje.

Svrha projekta je da se kroz rešavanje stambenog pitanja i pružanju podrške ekonomskom osnaživanju porodica izbeglih i interno raseljenih lica omogući da njihov socio-ekonomski status bude u potpunosti usklađen sa socio-ekonomskim statusom prosečne porodice u opštini Arilje.

 

Rezultati i aktivnosti projekta: Rezultat 1.

Rešeno stambeno pitanje za 6 porodica izbeglih i IRL u opštini Arilje

  • Aktivnost 1.1. Sprovođenje konkursa za izbor izbeglih i interno raseljenih lica

  • Aktivnost 1.2. Kupovina i montaža montažnih kuća

  • Aktivnost 1.3. Nabavka paketa građevinskog materijala za 4 porodice

  • Aktivnost 1.4. Useljavanje izbeglih i interno raseljenih lica u kupljene/završene kuće

Rezultat 2.

Pružena podrška ekonomskim aktivnostima i povećanju prihoda za 10 porodica izbeglih i IRL u opštini Arilje

  • Aktivnost 2.1. Održavanje obuke za započinjanje i širenje biznisa

  • Aktivnost 2.2. Odabir domaćinstava za pružanje podrške u ekonomskom osnaživanju i povećanju prihoda (10 domaćinstava)

  • Aktivnost 2.3. Nabavka poljoprivrednih inputa i biznis start-ap inputa

  • Aktivnost 2.4. Uručivanje nabavljenih inputa odabranim domaćinstvima

Rezultat 3.

Efikasno promovisan projekat i podrška EU rešavanju problema izbeglica i IRLs.

  • Aktivnost 3.1. Konferencije na početku i kraju projekta

  • Aktivnost 3.2. Medijska promocija projektnih aktivnosti i priprema i izdavanje promo materijala.

Nosilac projekta Opština Arilje

Vrednost projekta: 84.620,00 €

Donator EU

Iznos donacije: 74.045,00 €

 

Trajanje projekta 15 meseci (jun 2013 – septembar 2014)

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018