Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Unapređenje efikasnosti naplate poreza na imovinu Штампа Ел. пошта

Porez na imovinu je vrsta prihoda koja se od 2009 godine u opštini Arilje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše od strane Službe lokalne poreske administracije opštine Arilje. S obzirom da je služba oformljena polovinom 2009 godine, evidentni su problemi u radu i uspostavljanju praksi i procedura koje će se koristiti u narednom periodu.

Zbog navedenih problema pripremljen je biznis plan sa kojim Služba loklane poreske administracije konkurisala za podršku kod USAD-a i MEGA Programa, radi unapređenja efikasnosti naplate poreza na imovinu.

Kao rezultat projekta predviđeno je da se u potpunosti ažurira stanje poreskih obveznika, kao i da se definišu procedure i metode rada u narednom period, koje će se koristiti i za prikupljanje i drugih izvornih prihoda lokalne samouprave.

Porez na imovinu tereti imovinu u svojini fiziičkih ili pravnih lica, kao i u slučaju postojanja drugih apsolutnih prava na imovini. Imovinom se smatraju zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prosotrije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

Do kraja 2008. godine porez na imovinu je utvrđivala i naplaćivala Poreska uprava. Prema završnom računu Budžeta opštine Arilje za 2008. godinu ostvaren je prihod od 6.730.000 po osnovu poreza na imovinu.

U period od 1. januara 2009. godine. do 31. avgusta 2009. prihod Budžeta opštine Arilje po osnovu ovog poreza iznosi 3.700.000 dinara. Međutim, s obzirom da u dosadašnjem period nije instaliran softver za obračunavanje zaduženja poreskih obveznika, Poreska administracija opštine Arilje niji izdala ni jedno rešenje za utvrđivanje poreza na imovinu, već poreski obveznici uplaćuju procenjene iznose na osnovu Rešenja iz prethodnih godina.

Terenski poslovi u narednom period obuhvataju:

 • Dostavljanje obaveštenja i poreski rešenja preko PTT-a,
 • Angažovanje nezaposlenih lica za prikupljanje poredskih prijava,
 • Popunjavanje poreskih prijava,
 • Unos poreskih prijava u bazu podataka LPA,
 • Kontrola postojanja poreske prijave.

Nakon realizacije projekta u opštini Arilje je popunjeno i predato oko 4.000 poreskih prijava, dok je u prvoj polovini 2010. godine ostvaren prihod u budžetu po osnovu prihoda od pozera na imovinu u iznosu od 6.600.000 dinara.

 • Period realizacije: februar-jun 2010
 • Vrednost: 13.000 USD
 • Partneri: Opština Arilje, (USAID) - MEGA Program

Stariji članci:

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018