Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Osnivanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Штампа Ел. пошта

Kroz pripremu i realizaciju projekata iz strateških dokumenata, tokom 2006.godine javila se potreba za formiranjem službe koja će biti zaduzena za implementaciju i praćenje projekata definisanih u strateškim dokumentima, kako bi se obezbedila institucionalna podrška i održivost ovog procesa.

Iz tog razloga opština Arilje je, u saradnji sa Organizacijom za međunarodnu pomoć i razvoj (IRD), započela proces osnivanja Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Delatnosti Kancelarije su svrstane u tri grupe:

 1. MONITORING I EVALUACIJA - stvaranje monitoring sistema, izbor indikatora, izbor baznih vrednosti merenja, merenje indikatora radi kvalitetnog praćenja i ocenjivanja projekata; pomoć u definisanju budžeta u skladu sa strateškim dokumentima,
 2. UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - Priprema predloga projekata definisanih u Strategiji (projekti će biti razvijani u skladu sa principima projektnog menadžmenta radi lakšeg praćenja i ocenjivanja efekata),
 3. PROMOCIJA I KOMUNIKACIJA - korišćenjem interneta i izradom i održavanjem web sajta omogućiti lakšu komunikaciju i prezentaciju podataka bitnih za donatore i investitore; izrada drugih promotivnih materijala koji će predstaviti investicione potencijale opštine, traženje partnera za sprovođenje projekata definisanih u Strategiji, Organizovanje lokalnih aktera koji su zainteresovani za realizaciju projekata definisanih u Strategiji (MSPP, udruženja, poljoprivrednici).
  • Period realizacije: novembar 2006 – mart 2007.
  • ID broj: 5111
  • Vrednost: 12.000 €
  • Partneri: Opština Arilje, USAID - IRD
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018