Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Unapređenje uslova rada SO Arilje Штампа Ел. пошта

Ovim projektom opština Arilje namerava da unapredi uslove rada Skupštine opštine Arilje i nastavi sa unapređenjem partnerstava sa civilnim i biznis sektorom. Skupština opštine predstavlja najviši organ vlasti u lokalnoj samoupravi i odluke iz svoje nadležnosti donosi na sednicama. Postojeća sala koja služi za održavanje sednica Skupštine opštine je neuslovna za korišćenje, tako da Skupština opštine svoje sednice održava u Sali privatnog motela, što svakako nije u skladu sa pozicijom koju ima najviši organ vlasti lokalne samouprave. Iz navedenih razloga nameravamo da adaptiramo postojeću salu kako bi predstavljala reprezentativno mesto za održavanje sednica Skupštine opštine.

Pored toga, namera nam je da se sala Skupštine opštine ponudi na korišćenje lokalnim nevladinim organizacijama, omladinskoj mreži i biznis sektoru kako bi opština Arilje nastavila sa unapređenjem parterstava koja su već uspostavljena sa ovim organizacijama.

Opšti cilj kome projekat teži je stvaranje lokalne uprave koja je okrenuta ka potrebama zajednice i koja, uz jačanje partnerstva sa privrednim sektorom i civilnim društvom, stvara mogućnosti za razvoj opštine i poboljšanje kvaliteta života.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Unapređeni uslovi rada Skupštine opštine Arilje
 2. Unapređena saradnja lokalne samouprave sa biznis sektorom i organizacijama civilnog društva.
  • Period realizacije: januar - april 2009
  • Vrednost: 39.858 CHF
  • Partneri: Opština Arilje, MSP
 

Anketa o kapitalnim projektima

Anketa o kapitalnim projektima
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018