Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Izrada Programa razvoja opštine Штампа Ел. пошта

Od sredine osamdesetih u opštinama Srbije je bila zapostavljena praksa planiranja razvoja. Dokumenti koji sadrže zajedničku viziju budućnosti ili/i dugoročne ciljeve razvoja i koji bi obuhvatili društveni, ekonomski, institucionalni i razvoj životne sredine nisu bili praksa, a shodno tome nije bilo uskladjenih planova i programa na srednjoročnom i godišnjem nivou. Posledica je bio stihijski razvoj koji nije bio zasnovan na realnim potrebama i mogućnostima lokalnih zajednica.

Opštine u Republici Srbiji su zakonskim rešenjima posle 2000. godine, a posebno Zakonom o lokalnoj samoupravi (sl. Gl.RS br. 09/02, 33/02) dobile veću autonomiju u pogledu planiranja razvoja na svojoj teritoriji. Zakonom o lokalnoj samoupravi je definisana kao primarna odgovornost lokalne samouprave da izradi, usvoji i realizuje programe razvoja opštine (član 18. i 30. Zakon o lokalnoj samopravi, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 09/02, 33/02).

Iz navedenih razloga opština Arilje je, u saradnji sa MSP Programom, pristupila izradi Programa razvoja opštine, koji će biti osnova planiranja, a samim tim i orijentaciona tačka za dalje planske dokumente. Dobra polazna osnova su već izrađena planska dokumenta (Plan promena i Strategija lokalng ekonomskor razvoja, kao i Prostorni plan opštine, koji se nalazio u fazi izrade). Takođe veliki broj ulaznih informacija i smernica opština Arilje je dobila iz nacionalnih strategija.

  • Period realizacije: maj - oktobar 2007
  • Vrednost: 40.000 €
  • Partneri: Opština Arilje, MSP Program
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018