Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Modernizacija i profesionalizacija rada opštinske uprave Arilje Штампа Ел. пошта

Reforma državne uprave je složen i dugoročan proces, posebno u zemljama u tranziciji, u kojima je uprava, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, po pravilu slaba, opterećena nizom problema nagomilanih tokom više decenija. Ona nije samo pitanje teritorijalne i administrativne raspodele nadležnosti u državi ili pitanje broja zaposlenih, niti je još manje skup trenutnih odluka motivisanih interesima partija na vlasti.

Takođe treba imati u vidu da je reforma državne uprave trajan proces, kao što je trajan i proces razvoja države i društva u celini. O ovome najbolje govori činjenica da se reforma državne uprave ne odvija samo u zemljama u tranziciji, niti se okončava njihovim ulaskom u međunarodne integracije. Naprotiv, u većini evropskih zemalja reforma državne uprave i dalje je bitni element ukupnog razvoja.

Prema našoj proceni, lokalna uprava u opštini Arilje se nalazi na poziciji koja je malo iznad proseka Republike Srbije, ali za velikim prostorom za unapređenje usluga, prvenstveno kroz unapređenje ljudskih resursa i korišćenja informacionih tehnologija.

Ciljevi:

 • Opšti cilj kome projekat doprinosi je definisan u Programu razvoja opštine Arilje, za oblast lokalna samouprava: Lokalna uprava okrenuta ka potrebama zajednice koja, uz jačanje partnerstva sa privrednim sektorom i civilnim društvom, stvara mogućnosti za razvoj opštine i poboljšanje kvaliteta života.
 • Svrha projekta: Opština Arilje pruža efikasne usluge građanima, privatnom i civilnom sektoru i značajno doprinosi ekonomskoj stabilnosti životnom standardu.

Rezultati:

 1. REZULTAT 1: Uspostavlljena optimalna organizaciona struktura opštinske uprave Arilje, sa obučenim i prfesinalnim kadrovima.
 2. REZULTAT 2: Unapređeno korišćenje informacionih tehnologija u pružanju usluga građanima i privatnom sektoru.

Aktivnosti:

 • 1.1. Izrada Strategije razvoja ljudskih resursa,
 • 1.2. Obuke za korišćenje informacionih tehnologija,
 • 2.1. Nabavka računarske opreme,
 • 2.2. Nabavka licenciranih softvera,
 • 2.3. Unapređenje internet prezentacije opštine i formiranje digitalnih baza podataka.
  • Period realizacije: jun 2010 – decembar 2010
  • Vrednost: 1.627.000,00 dinara
  • Partneri: Opština Arilje, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
 

Anketa o kapitalnim projektima

Anketa o kapitalnim projektima
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018