Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Turizam - Nova šansa za saradnju i razvoj Штампа Ел. пошта

Opšti cilj projekta:
Poboljšan kvalitet života ruralnog stanovništva, kroz stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj turizma, dobro upravljanje i efikasno pružanje usluga od strane opštine Arilje.

Specifični cilj 1:
Unapređeni kapaciteti stejkholdera u opštini Arilje za dobro upravljanje i pružanje usluga u sektoru turizma u skladu sa iskustvima partnera.

Specifični cilj 2:
Unapređen kvalitet i povećana vidljivost turističke ponude opštine Arilje u skladu sa usvojenim prioritetima i principima održivog razvoja.

Očekivani rezultati i planirane aktivnosti projekta:

Rezultat 1)

Opština Arilje je upoznata sa primerima dobre prakse partnera na polju upravljanja i pružanja usluga u sektoru turizma i primenjuje stečena znanja i iskustva. Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog rezultata su:

 • Aktivnost 1.1: Obuka dva radnika opštine Arilje od strane eksperata iz partnerskih organizacija;
 • Aktivnost 1.2: Analiza turističkih potencijala opštine Arilje;
 • Aktivnost 1.3: Izrada Programa razvoja turizma opštine Arilje;
 • Aktivnost 1.4: Formiranje Turističkog Info Centra opštine Arilje.

Rezultat 2)

Definisan vizuelni identitet i unapređena turistička infrastruktura opštine Arilje, u skladu sa iskustvima partnera i principima održivog korišćenja prirodnih resursa. Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog rezultata su:

 • Aktivnost A2.1: Kreiranje vizuelnog identiteta turističke ponude opštine Arilje;
 • Aktivnost A2.2: Odabir turističkog znaka i suvenira turističke ponude opštine Arilje;
 • Aktivnost A2.3: Postavljanje saobraćajno turističke signalizacije u opštini Arilje;
 • Aktivnost A2.4: Opremanje lokaliteta sa najvećim turističkim potencijalom;
 • Aktivnost A2.5: Uspostavljanje terenskog eko-turističkog servisa.

Rezultat 3)

Unapređeni kapaciteti preduzetnika (pružaoca usluga) iz opštine Arilje u sektoru ruralnog turizma. Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog rezultata su:

 • Aktivnost 3.1: Studijske posete partnerima za preduzetnike u ruralnom turizmu iz opštine Arilje;
 • Aktivnost 3.2: Obuke za unapređenje kapaciteta preduzetnika u ruralnom turizmu;
 • Aktivnost 3.3: Formiranje udruženja pružaoca usluga u ruralnom turizmu u opštini Arilje.

Rezultat 4)

Promovisan projekat i održiva turistička ponuda opštine Arilje. Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog rezultata su:

 • Aktivnost 4.1: Inauguracija i završna konferencija projekta;
 • Aktivnost 4.2: Medijska promocija projektnih aktivnosti;
 • Aktivnost 4.3: Priprema i distribucija promo materijala za turističku ponudu opštine Arilje;
 • Aktivnost 4.4. Učešće opštine Arilje na sajmu turizma;
 • Aktivnost 4.5: Ogranizovanje medija vikenda za predstavnike medija i turističkih agencija.
  • Period realizacije: septembar 2010 – decembar 2011.
  • Donator: Delegacija EU u Republici Srbiji.
  • Partneri: Turistička organizacija opštine Majdanpek, Asocijacija za razvoj ibarske doline, Opština čajetina.
  • Vrednost: 203.790,00 EUR
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018