Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Zajedno do manje otpada – novi korak ka Evropi Štampa El. pošta

Opis projekta:

Opština Arilje je do 2002. godine komunalni otpad odlagala na neuslovnu deponiju na svojoj teritoriji, dok se od 2002. usled zatvaranja navedene doponije komunalni otpad iz opštine Arilje odlaže na zajedničku deponiju sa opštinom Požega. Odlaganje otpada na deponiji u opštini Požega je prelazno rešenje, s obzirom da su i opština Arilje i opština Požega uključene u investiciju izgradnje regionalne sanitarne deponije Duboko na području grada Užica.

Ovaj projekat u sebi ubuhvata unapređenje institucionalnih kapaciteta opštine Arilje, upoznavanje sa pozitivnim iskustvima partnera, unapređenje svesti građana u opštini Arilje o potrebi adekvatnog postupanaj sa otpadom, kao i proširenje obuhvata i unapređenje sistema organizovanog prikupljanja otpada uz smanjenje količina otpada (selekcijom i reciklažom) na području opština Arilje.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj: Razvijena komunalna infrastruktura, uređene javne površine i efikasne komunalne usluge zasnovane na tržišnim principima doprinose preduzetničkom ambijentu i očuvanju životne sredine.

Specifični cilj: Opština Arilje je uspostavila efikasan sistem upravljanja otpadom, u skladu sa usvojenim strateškim prioritetima, iskustvima partnera i principima održivog razvoja i dobrog upravljanja.

Rezultati i aktivnosti projekta:

 • R1: Unapređeni institucionalni (organizacioni) kapaciteti opštine Arilje za pružanje usluga i integralno upravljanje otpadom u skladu sa definisanim prioritetima i iskustvima partneske opštine.
  1. A1.1: Upoznavanje predstavnika opštine Arilje sa iskustavima opštine Indjija u oblasti upravljanja komunalnim otpadom
  2. A1.2. Izrada Katastra divljih deponija na području opštine Arilje
  3. A1.3: Izrada lokalnog Plana upravljanja otpadom na području opštine Arilje
  4. A1.4: Izrada Srednjorocnog plana razvoja JKP Zelen Arilje 2011-2015
  5. A1.5: Uvodjenje standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001 u JKP Zelen Arilje
  6. A1.6: Analiza i izmena lokalne regulative za upravljanje otpadom
  7. A1.7. Nabavka namestaja i racunarske opreme za JKP Zelen Arilje
 • R2: Unapređena svest građana u opštini Arilje o odgovornom i racionalnom postupanju sa komunalnim otpadom
  1. A2.1: Priprema i realizacija edukatvnog programa za decu školskog uzrasta
  2. A2.2: Priprema i realizacija edukativnog programa za građane i Mesne zajednice
  3. A2.3: Izrada i distribucija promo materijala o potrebi adektvatnog upravljanja otpadom
  4. A2.4: Priprema i emitovanje medijskih priloga o EU standardima u postupanju sa komunalnim otpadom i zaštiti životne sredine
 • R3: Proširen obuhvat i unapređen sistem organizovanog prikupljanja otpada uz smanjenje količina otpada (selekcijom i reciklažom) na području opština Arilje i Indjija.
  1. A3.1: Pilot program čišćenju divljih deponija u opštinama Arilje i Indjija
  2. A3.2: Pilot program primarne selekcije otpada
  3. A3.3: Pilot program kompostiranja u školama na području opštine Arilje
  4. A3.4: Proširenje prostornog obuhvata na kome se organizovano prikuplja otpad u opštini Arilje
  5. A3.5. Uspostavljanje i primena metoda naplate komunalnog otpada po količini produkcije
 • R4: Promovisan projekat i podrška koju EU pruža Srbiji u procesu pridruživanja
  1. A4.1: Inauguracija i završna konferencija projekta
  2. A4.2: Priprema i distribucija promo materijala projekta
  3. A4.3: Medijska promocija projektnih aktivnosti
 • Nosilac projekta: Opština Arilje
 • Partneri: Opština Indjija, Asocijacina za razvoj ibarske doline – IDA, Kraljevo
 • Vrednost projekta: 208.400 EUR
 • Donator: Evropska Unija
 • Iznos donacije: 187.518,32 EUR
 • Trajanje projekta: januar 2011 – april 2012
 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015