Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Radna tela Štampa El. pošta

R A D N A   T E L A   P R O P I S A N A   Z A K O N O M

 

Izborna komisija opštine Arilje

Predsednik Komisije: Duško Stefanović, zamenik predsednika Milka Čvorović

Sekretar Komisije: Miljana Vukotić, zamenik sekretara Gorica Kosić

Članovi Komisije: Vesna Maslar (Darko Rogić), Nada Radojević (Milan Nedeljković), Petar Banović (Peđa Vitorović), Milan Lazić (Darko Marković), Radmila Jakovljević (Đorđe Kratovac), Biljana Aćimović (Dejan Pilčević), Čedo Vukotić (Aleksandra Milošević), Božidar Jovanović (Mićo Jovičić)


Komisija za planove

 

Predsednik Komisije: Zoran Čemerikić

Zamenik predsednika: Dragan Čvorović

Članovi Komisije: Mirko Pelivanović, Aleksandar Mitrović, Rade Jovičić, Nada Krasić (predstavnik Ministarstva), Slađana Šarić (predstavnik Ministarstva)


Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta

Predsednik Komisije: SLavoljub Radojević

Članovi Komisije: Vesna Janković, Biljana Aćimović, Ivan Milinković, Jelena Bojović, Stojka Petrović, Živorad Novitović


 

S T A L N A   R A D N A   T E L A   S K U P Š T I N E   O P Š T I N E   A R I L J E


Komisija za administrativna pitanja

Komisija za administrativna pitanja priprema i predlaže propise kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika; utvrđuje postojanje zakonskih uslova za potvrđivanje mandata odbornika i predlaže Skupštini donošenje akta o potvrđivanju mandata; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika, izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Skupštini opštine, razmatra pitanje primene ili uskraćivanja imuniteta odbornika, razmatra i druga pitanja u vezi sa pravima odbornika.

 

Predsednik Komisije: Niša Bulatović

Članovi Komisije: Mićun Vasilijević, Blagoje Radeljić, Vesna Dželebdžić, Zvonko Petrović


Komisija za predstavke i pritužbe

Komisija za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe upućene Skupštini opštine i predlaže Skupštini i drugim organima mere za razrešenje pitanja i problema sadržanih u njima i o tome obaveštava podnosioce ukoliko su to zahtevali.

 

Predsednik Komisije: Miloš Nedeljković

Članovi Komisije: Dragan Stanojević, Nataša Arsović, Mito Lukić, Mihailo Maričić


Komisija za očuvanje životne sredine

1. zalaže se za očuvanje svih prirodnih resursa po kojima je opština Arilje prepoznatljiva i jedinstvena, a pre svega zdrave i netaknute prirode sa rekom Rzav i revitalizacijom reke Moravice i njihovim slivovima;

2. zalaže se za očuvanje jedinstvene urbane tradicije oličene u crkvi Svetog Ahilija kao duhovnom, kulturno-istorijskom i arhitektonskom spomeniku od najvećeg značaja, prilagođavajući celokupnu urbanu infrastrukturu tom inicijalnom urbanističkom i arheološkom momentu;

3. preko nadležnih republičkih organa ostvaruje saradnju sa UNESKO radi sprovođenja inicijative da se crkva Svetog Ahilija i eko-sistem «Rzav» uvrste u njihovu baštinu;

4. zalaže se za kontinuiran, neposredan, stručan i kontrolisan razvoj ekološke svesti kod svakog stanovnika Opštine od ličnog primera preko štampe, radija, televizijskih programa, ciljanih edukativnih napora usmerenih prema svakom stanovniku opštine, naročito najmlađima;

5. ostvaruje saradnju sa komunalnim i ekološkim službama Opštine za besprekorno čist grad i sva sela u okolini. Zalaže se za beskompromisnu, edukativnu i kaznenu politiku za uklanjanje mnogobrojnih malih divljih smetlišta i uklapanje opštinskih resursa u reciklažnu strategiju regiona i Republike;

6. prati biološki garantovani minimum ispod privremenog vodozahvata Javnog preduzeća za vodosnabdevanje «Rzav» na lokaciji «Ševelj».

 

Predsednik Komisije: Jelena Vidić

Članovi Komisije: Milan Jovanović, Zoran Pavlović, Marija Vranjevac, Nataša Milivojević


Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave

Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave:

1. vodi registar funkcionera lokalne samouprave;

2. prati da li se funkcioneri pridržavaju odredaba Etičkog kodeksa;

3. prikuplja informacije koje se odnose na ponašanje funkcionera u vezi sa Etičkim kodeksom;

4. prati i analizira događaje i pojave od značaja za uspešnu primenu Etičkog kodeksa;

5. promoviše primenu Etičkog kodeksa u Opštini i šire;

6. predlaže i samostalno sprovodi radnje koje vode unapređenju primene Etičkog kodeksa;

7. pruža savete i mišljenja funkcionerima, građanima, sredstvima javnog informisanja, organima i organizacijama u vezi sa primenom Etičkog kodeksa;

8. ostvaruje saradnju sa institucijama koje rade u srodnim delatnostima;

9. obavlja druge poslove određene Statutom i drugim propisima.

 

Predsednik Saveta: Olivera Nedeljković

Članovi Saveta: Katarina Marjanović, Mihailo Maričić, Ljube Lukić, Boban Pelivanović


Komisija za odlučivanje o ostvarivanju prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite

Predsednik Komisije: Svetislav Petrović

Članovi Komisije: Ljubiša Vitrović, Dragutin Nikolić, Milomir Ilić, Milosav Dragović


Savet za poljoprivredu:

1. analizira stanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području opštine Arilje,

2. pruža savetodavnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima i drugim subjektima u ovoj oblasti,

3. organizuje razne oblike edukacije poljoprivrednih proizvođača,

4. kao i predlaže mere i preduzima niz drugih aktivnosti, sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Arilje, a gledano šire time doprinosi sveukupnom razvoju ove privredne oblasti.

 

Savet ima predsednika i 6 članova.

Predsednik Saveta: Milan Radojičić

Članovi Saveta: Boban Stovragović, Tomo Petrović, Radojko Vranić, Miroslav Vranjevac, Dragiša Radulović, Srećko Todorović


 

P O V R E M E N A    R A D N A   T E L A   S K U P Š T I N E   O P Š T I N E   A R I L J E

 

Komisija za bezbednost

Predsednik Komisije: Borislav Perišić

Članovi Komisije: Vlade Stojanović, Nenad Janković, Dragan Stanojević i Srđan Radeljić


Komisija za određivanje naziva ulica i trgova

Predsednik Komisije: Milosav Mladenović

Članovi Komisije: Tomislav Jovičić, Mićun Vasilijević, Zoran Todorović, Svetislav Petrović, Ivan Damljanović


Komisija za stanovništvo, porodicu i decu

Predsednik Komisije: Katarina Gačević

Članovi Komisije: Andrija Stojadinović, Angelina Đunisijević, Sanja Stojković, Tanasije Jojić


Savet za zdravlje

Predsednik Komisije: Vladan Borisavljević

Članovi Komisije: Vinka Popović, GOran Plazinčić, Ljiljana Radosavljević, Ljiljana Dragović, Olivera Janjić

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015