Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Zdravstvo Штампа Ел. пошта

Zdravstvena zaštita u opštini Arilje se obavlja preko Doma Zdravlja i terenskih ambulanti. Dom zdravlja je organizaciona jedinica u sastavu Zdravstvenog centra u Užicu. Kao samostalna zdravstvena ustanova je osnovan 01.03.1953. godine, a od 1991.god. nema status pravnog lica već poslovnu delatnost obavlja kao jedna od organizacionih jedinica u sastavu Zdravstvenog centra Užice.

Delatnost Doma zdravlja Arilje je prvenstveno zdravstvena zaštita na primarnom nivou koja obuhvata:

  1. zaštitu i unapređenje zdravlja
  2. sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju
  3. preventivnu zdravstvenu zaštitu
  4. zdravstveno vaspitanje.

U okviru Doma zdravlja zastupljene su sledeže službe: opšta medicina (zdravstvena zaštita odraslog stanovništva), hitna medicinska pomoć, kućno lečenje i nega, zdravstvena zaštita dece i školske dece, zdravstvena zaštita žena, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita radnika, PP i HE zdravstvena zaštita, radiološka i ultrazvučna dijagnostika, laboratorijska dijagnostika, fizikalna medicina i rehabilitacija, pneumoftiziološka zdravstvena zaštita.

U okviru specijalističko-konsultativne delatnosti DZ Arilje pruža zdravstvenu zaštitu preko sledećih službi interne medicine i psihijatrije.

Zdravstvena zaštita u oblasti opšte medicine na seoskom području obavlja se u dve zdravstvene stanice ( Kruščica i Brekovo) i 4 zdravstvene ambulante ( Severovo, Visoka, Dobrače i Bjeluša).

Ukupan broj zaposlenih u Doma zdravlja Arilje je 150 (na dan 31.07.2008.) od toga je 29 lekara i 89 medicinskih sestara i tehničara sa višom i srednjom stručnom spremom.

phone_icon Kontakt

Adresa:
Vojvode Mišića 26

Telefoni:
Centrala 031/ 891 – 121
Direktor: 031/ 891 – 490
Služba Hitne pomoći - 94
Pacijentov advokat 031 / 891 - 762
Tel/fax 031/ 891- 762

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2018