Okrugli stolovi sa privatnim sektorom

Tokom avgusta i septembra u svim partnerskim opstinama su održan okrugli stolovi na kojima su prisutnima predstavljena istaživanja ankete sa privrednim subejektima o zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva.
Prisutni su bili predstavnici privatnog sektora iz partnerskih opština, sa kojima se nakon prezentacije diskutovalo o njihovim iskustvima i uslovima za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva. Same radionice su imale za cilj da se kod privatnog sektora podigne nivo svesti o mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih lica.

Potpisani ugovori sa mentorima

U Arilju 29.08.2018.godine potpisani su ugovori sa mentorima za održivu poljoprivredu. Ukupno je angažovano četvoro mentora,jedano lice za područije Požege i Lučana ,drugo lice za područije Čajetine i Nove Varoši, treće lice za područije Arilja i četvrto lice za područije Bajine Bašte.Obaveza mentora je da pruže savetodavne – stručne usluge u oblasti unapređenja poljoprivredne delatnosti i održive poljoprivrede za krajnje korisnike Projekta (koji su dobili opremu u vrednosti do 2.000,00 evra) sa teritorije 6 opština u ukupnom trajanju od 20 radnih dana (160 radnih sati ),od dana potpisivanja ugovora pa zaključno sa 30.11.2018.

Počelo sprovođenje stručne prakse

Na osnovu Odluke o izboru korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede u drugoj fazi, druga grupa korisnika – 17 lica, sestog avgusta, započelo je sa sprovođenjem strucne prakse za koje se dodeljuje podrška u vidu obezbeđenja radne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima uz nadoknadu troškova prevoza i ishrane u maksimalnom bruto iznosu od 500 evra po korisniku u dinarskoj protivvrednosti u trajanju od tri meseca i 40 sati efektivnog rada sedmično.

Projekat OPIS – dodela opreme

Nakon nekoliko krugova selekcije odabrano je 40 lica, među kojima i 10 poljoprivrednika sa teritorije opštine Arilje , kojima je dodeljena podrška u vidu opreme za održivu poljoprivredu u iznosu do 2.000,00 EUR po odabranom korisniku i finansijske subvencije za održivo bavljenje poljoprivredom.
Do 2. jula mehanizacija je isporučena svim učesnicima projekta u Opštinama Arilje, Lučani, Požega, Bajina Bašta, Čajetina i Nova Varoš.
Uspešnom realizacijom projekta obezbeđenja je ušteda koja je obezbedila opremu i za dodatna 2 lica iz Bajine Bašte i ta oprema je isporučena 18. jula. Svi poljoprivrednici su bili jako zadovoljni dobijenom opremom i učešćem u projektu koji je obzbedio nabavku nove mehanizacije za ukupno 42 lica sa teritorije 6 opština Zlatiborskog okruga.
„Dobijena oprema će u mnogome olakšati rad na poljoprivredi u ovim brdskim predelima i značajan je pokazatelj da država i društvo sve više pažnje posvećuju razvoju sela i opstanku na selu“, rekao je jedan od učesnika projekta.
Svi dobitnici mehanizacije i opreme, prošli su obuku i višednevni seminar, nakon toga su bili su u obavezi da sačine biznis planove za svoje gazdinstvo, kojim su konkurisali za donatorska sredstva kod GIZ-a.Projekat OPIS – Rezultati javnog poziva

Komisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“ koji finansira GIZ, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške.

Preuzmite:
Lista reda prvenstva
Odluka

Javni poziv – zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva

Opština Arilje, u partnerstvu sa Opštinama Nova Varoš, Čajetina, Bajina Bašta, Požega i Lučani, RRA Zlatibor Užice, Udruženjem „Fenomena“ Kraljevo i Građanskom romskom inicijativom GRIN Arilje, sprovodi projekat „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo – OPIS“ koji finansira GIZ u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“.

U okviru projekta je planirana realizacija aktivnosti koje imaju za cilj obezbeđenje održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva u oblasti održive poljoprivrede za 60 korisnika. Za potrebe odabira korisnika projekta raspisuje se ovaj JAVNI POZIV.

Pod teže zapošljivim kategorijama stanovništva podrazumevaju se: Povratnici, tražioci azila; Romi; Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći; Lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama (najviše II stepen stručne spreme); Viškovi zaposlenih; Mladi do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja; Žrtve trgovine ljudima; Žrtve porodičnog nasilja.

Podrška se dodeljuje kao bespovratna i odobrava se za dve grupe korisnika. Prva grupa korisnika su 40 lica, za koje se dodeljuje podrška u vidu dodele opreme za održivu poljoprivredu u iznosu do 2.000,00 EUR po korisniku, finansijske subvencije iz ukupno raspoloživog fonda od 20.000,00 EUR i mentorske podrške za održivu poljoprivredu. Druga grupa korisnika su 20 lica, za koje se dodeljuje podrška u vidu obezbeđenja radne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima uz nadoknadu troškova prevoza i ishrane  za tri meseca po korisniku

Odabir i rangiranje korisnika po javnom pozivu se vrši u dve faze. U prvoj fazi se vrši odabir 60 korisnika, na osnovu kriterijuma iz poglavlja IV javnog poziva, pri čemu se garantuje minimum od 8 korisnika po svakoj opštini. Nakon prvog kruga odabira biće organizovan teorijsko praktični program obuke za održivu poljoprivredu u trajanju od 9 dana (tri modula po 3 dana) uz obezbeđenje prevoza, smeštaja i ishrane od strane Projekta. U drugoj fazi se vrši odabir po grupama korisnika, a na osnovu kriterijuma iz poglavlju V javnog poziva, pri čemu se kod odabira prve grupe korisnika garantuje minimum od 5 korisnika po  opštini, a kod odabira druge grupe korisnika garantuje se minimum od 2 korisnika po opštini.

DETALJNI KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE I ODABIR KORISNIKA, KAO I POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE SU DEFINISANI JAVNIM POZIVOM.

Javni poziv je otvoren do 22. januara 2018 godine do 15 sati.

Tekst javnog poziva i detaljne uslove možete pogledati na internet prezentaciji projekta www.opis.arilje.org.rs, kao i na internet prezentacijama i oglasnim tablama Opština partnera ili ih dobiti kod kontakt osoba.

Preuzmite:

Javni poziv

Prijavni obrazac

Sastanak projektnog tima

Prvi sastanak projektnog tima održan je u Požegi, 5.12.2017 godine.Tema sastanka je bila razrada plana aktivnosti i priprema javnog poziva za odabir korisnika projekta. u prvom delu sastanka, Milan Petrović – menadžer projekta je upoznao ostale učesnike sa planiranim aktivnostima, sa posebnim osvrtom na prva tri meseca realizacije projekta, kao is a obavezama koje svaki partner na projektu ima. U drugom delu sastanka učesnici su se usaglasili sa nacrtom javnog poziva za odabir korisnika projekta, koji će biti objavljen tokom decembra 2017 godine.

Najava javnog poziva za odabir korisnika

Opština Arilje u partnerstvu sa Opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš, Požega, Udruženjem „Fenomena“ Kraljevo, RRA „Zlatibor“ Užice i Udruženjem „Građanska Romska inicijativa žena“ Arilje, realizuje projekat „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku GIZ-a, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“.

U okviru projekta je predviđena podrška za samozapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva (povratnici iz zemalja EU – tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina koji su imali/koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, zrtve porodičnog nasilja) u sektoru održive poljoprivrede.

Ovim putem obaveštavamo sve zainteresovane potencijalne korisnike sa teritorija opština Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš i Požega da će javni poziv za izbor korisnika podrške biti raspisan tokom decembra 2017. godine i da će trajati najmanje 30 dana.

Javnim pozivom će biti precizirani uslovi za učešće, potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv, kriterijumi za odabir korisnika, rokovi za predaju prijava, kao i kontakt informacije za dobijanje detaljnijih obrazloženja.