Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova

Zašto investirati u Arilje

Opština Arilje je svesna činjenice da nove investcije, pored postojećih biznisa, daju veoma značajan doprinos ekonomskom razvoju lokalne zajednice. U skladu sa bogatom tradicijom razvoja privatnog sektora Opština Arilje je preuzela aktivnu ulogu u stvaranju povoljnijih uslova za poslovanje, zadržavanje postojećih biznisa i privlačenje investicija. Poslednjih nekoliko godina opština Arilje je donela Strategiju lokalnog ekonomskog razvoja, formirani su Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Opštinski uslužni centar, osnovan je Inovacioni centar za razvoj poljoprivrede. Ključni sektori privrede u opštini su: tekstilna industrija, poljoprivredno prehrambeni sektor, metalski sektor, drvoprerada i građevinarstvo.

Sektor koji ima najveći kapacitet za razvoj u opštini Arilje je prerada i finalizacija poljoprivrednih proizvoda tako da Vam na ovom mestu navodimo razloge zbog kojih bi ste uložili sredstva u opštinu Arilje, sa akcentom na preradu poljoprivrednih proizvoda.

 1. Lokalni proizvođači mogu da obezbede dovoljne količine sirovine:
  • 15.000.000 kg maline godišnje
  • 5.000.000 kg jabuke godišnje
  • 5.000.000 kg šljive godišnje
  • 10.000 kg borovnice godišnje (u naglom usponu)
 2. Kvalifikovana i dovoljna radna snaga u prehrambenom sektoru
 3. Opštinski fond za razvoj poljoprivrede
 4. Raspoloživo zemljište za investitore
 5. Brze procedure izdavanja dozvola
 6. Olakšana komunikacija i zastupanje interesa investitora (KLER)
 7. Podrška Ministarstva poljoprivrede
 8. Olakšan pristup međunarodnom tržištu
  • Sporazum o trgovinskoj razmeni sa Rusijom
  • Sporazum o trgovinskoj razmeni sa zemljama jugistočne Evrope.

Takođe, na ovim stranicama opština Arilje će dati pregled greenfield i brownfield lokacija koje su raspoložive za investiranje.

 

 • Olakšice za investitore

  Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u opštini Arilje određuje se prema zonama građevinskog zemljišta, nameni objekta i troškovima uređivanja građevinskog zemljišta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta se plaća za gradnju na području Generalnog plana Arilja.

  Opširnije >>

   

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015