Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
Početna Privreda Investirajte Olakšice za investitore
Olakšice za investitore Штампа Ел. пошта

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u opštini Arilje određuje se prema zonama građevinskog zemljišta, nameni objekta i troškovima uređivanja građevinskog zemljišta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta se plaća za gradnju na području Generalnog plana Arilja, koji obuhvata površinu od 668 ha.

Zone se utvrđene na osnovu ekonomskog, odnosno tržišnog kriterijuma vrednosti lokacije, gde je vrednost lokacije direktno proporcionalna njenoj atraktivnosti, infrastrukturnoj opremljenosti, pristupačnosti, obimu i raznolikosti ponude, broju korisnika, posebnim pogodnostima za određenu namenu i slično.

Osnovica za utvrđivanje visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta koju plaća investitor iznosi 43.395 dinara.

Olakšice za objekte većih površina

Za izgradnju poslovnih i indudtrijkih objekata u prvoj zoni naknada se utvrđuje po sledećoj stopi:

  1. 4% od utvrđene osnovice po m2 korisnog poslovnog prostora, za objekte do 100m2 korisne površine,
  2. 3% od utvrđene osnovice po m2 korisnog poslovnog prostora, za objekte od 100 do 200m2 korisne površine,
  3. 2% od utvrđene osnovice po m2 korisnog poslovnog prostora, za objekte od 200 do 500m2 korisne površine,
  4. 1% od utvrđene osnovice po m2 korisnog poslovnog prostora, za objekte preko 500m2 korisne površine,
  5. 0,5% od utvrđene osnovice po m2 za izgradnju nadstrešnica i otvorenog skladišnog prostora.

Olakšice za drugu i treću zonu, kao i izvan građevinskog područja

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u drugoj zoni se plaća u iznosu od 70% u odnosu na prvu zonu, a u trećoj zoni u iznosu od 40% u odnosu na prvu zonu.

Za gradnju izvan granica Generalnog plana investitori su oslobođeni plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta. U okviru ovog područja aktraktivne lokacije su u naselju Bogojevići, 3 km od centra grada i neposreno uz magistralni put.

Dodatne olakšice prilikom plaćanja naknade

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta može se platiti jednokratno ili u ratama.

  1. U slučaju plaćanja naknade jednokratno ona se umanjuje za 20% od obračunatog iznosa.
  2. Ukoliko investitor plaća naknadu u ratama do 12 meseci, stiče pravo na umanjenje od 15% od obračunate naknade.
  3. Pored toga investitor može izmiriti naknadu u roku od 36 meseci, s tim što 20% od obračunate naknade plaća na dan zaključenja ugovora, a ostatak u periodu od 36 meseci, u jednakim tromesečnim ratama bez kamate.
 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018