Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Штампа Ел. пошта

Arilje je opština koja ima dugu preduzetničku tradiciju. Do devedesetih godina prošlog veka uspešno poslovalo desetak većih industrijskih pogona.

Kada je ekonomska kriza dovela do kraha društvenog sektora i masovne nezaposlenosti, preduzimljivost ovdašnjih ljudi dovela je do nastanka novih malih radionica, koje su vremenom prerastale u ozbiljna privatna preduzeća. Ova preduzeća su apsorbovala višak radnika iz društvenog sektora, tako da problem nezaposlenosti nije izražen kao u drugim sredinama.

Struktura Privrede AriljaStruktura Privrede Arilja

Danas u opštini Arilje posluje 803 radnji i 279 preduzeća, (na svakih 11 radno aktivnih stanovnika dolazi po jedan privredni subjekat), što je znatno iznad proseka Republike i Okruga.

Dominantne grane su poljoprivreda sa prehrambenim sektorom i prerađivačka industrija (tekstilna industrija, prerada drveta, metaloprerada). U regionu su poznati tekstilni proizvodi iz Arilja, sa zaštićenim žigom kvaliteta "Ariljski tekstil", kao i "Ariljska malina" sa zaštićenim geografskim poreklom.

Prednosti ariljske privrede su:

  1. Razvijen je preduzetnički duh i tradicija privatnog preduzetništva;
  2. Privreda je pretežno proizvodna i nije usko specijalizovana;
  3. Konstantan je porast izvoza i spoljnotrgovinskog suficita;
  4. Nema krupnih privrednih sistema, što je čini prilagodljivijim uslovima tržišta;
  5. Vlasnička transformacija društvenog sektora je završena;
  6. Broj nezaposlenih se poslednjih godina konstantno smanjuje.
 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2018