Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Poljoprivreda Štampa El. pošta
Povezane stranice:
Projekat borovnica
Registracija gazdinstava
Inovacioni centar
Centar za ruralni razvoj

U Arilju postoje povoljni prirodni uslovi, za razvoj poljoprivrede. Poseban kvalitet ovih uslova je u činjenici da oni omogućavaju profitabilnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda za kojima raste tražnja na svetskom tržištu (malina i druge vrste voća, stočarstvo, ribnjaci pastrmke i dr).

Najrazvijenija grana poljoprivrede području opštine Arilje je voćarstvo, u kome dominira proizvodnja maline, koja je ekonomski najznačajniji proizvod poljoprivredne proizvodnje. Gaji se na površinama od oko 1500 ha, na kojima se proizvodi godišnje u proseku oko 15000 t. U hladnjačama sa područja Opštine smrzava se, prerađuje i izvozi oko 20000 t ploda maline godišnje. Malina se gaji na celom području Opštine i to preko 95% na porodičnim gazdinstvima, na prosečnim parcelama od oko 0,3 ha. Kao radno intenzivna kultura ima veliki uticaj na dopunsko zapošljavanje.

Poljoprivreda dominira u strukturi nacionalnog dohodka opštine (učestvuje sa 41%) zahvaljujući pre svega, povoljnim prirodnim uslovima za njen razvoj, kao i stečenoj tradiciji u proizvodnji.

Od drugih vrsta jagodastog voća na manjim površinama se gaji kupina. Poslednjih godina u proizvodnju se uvode i kultivisana visokožbunasta borovnica i intenzivna proizvodnja jagode u zatvorenom prostoru.

Šljiva je po zasađenim površinama na prvom, a po obimu proizvodnje i ekonomskom značaju deli drugo mesto sa jabukom. Na površini od oko 1000 ha proizvodi se 4000-5000 t ploda šljive godišnje. Poslednjih godina podižu se sve više intenzivniji zasadi sa savremenijim sortimentom. Najviše se koristi za proizvodnju alkoholnih pića, a manje za sušenje i toplu preradu.

Ariljski kraj postaje sve više poznat po proizvodnji kvalitetnih jabuka. Na površini od oko 750 ha proizvodi se godišnje oko 4000-5000 t jabuke, što čini skoro polovinu od ukupne proizvodnje jabuke u Zlatiborskom okrugu. Komercijalna proizvodnja jabuke pretežno je skoncentrisana u dolini Moravice. Više proizvođača ostvaruje prinos jabuke od preko 100 t po hektaru.

 

Vrsta voća Površina (ha) Proizvodnja (t)
malina 1500 13500-16500
šljiva 1000 4000-6000
jabuka 750 4000-5000

Tabela 1: Proizvodnja voća na području opštine Arilje


Stočarstvo na području opštine Arilje je po vrednosti proizvodnje i ekonomskom značaju na drugom mestu, što nije u skladu sa raspoloživim agroekonomskim i drugim razvojnim uslovima. Primera radi, učešće stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ekonomski razvijenim zemljama se kreće iz među 70% i 80%, dok u Srbiji iznosi ispod 50%. Broj osnovnih vrsta i kategorija stoke na području opštine Arilje beleži dugoročnu tendenciju pada.

 

Vrsta/kategorija stoke Broj grla
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
Goveda 5664 5602 5882 5898 5570 5509 5502 5708
Krave i steone junice 4118 4234 4616 4671 4507 4561 4493 4151
Ovce 23306 19110 18640 18878 17170 16424 16921 18340
Svinje 3210 3098 3234 3439 2814 3058 3696 4919

Tabela 2: Kretanje broja stoke na području opštine Arilje u periodu 1997-2004 godine.


Područje opštine Arilje se odlikuje neznatnim brojem konja i koza, kao i slabije razvijenim živinarstvom (30000 do 40000 komada). Međutim, uporedo sa smanjenjem broja osnovnih vrsta stoke povećava se produktivnost po grlu, što je rezultat poboljšanja rasnog sastava, izmena sistema gajenja i poboljšane ishrane.

Ratarska proizvodnja je najvećim delom u funkciji stočarstva, pri čemu se proizvodnja žita konstantno smanjuje. Kukuruz se proizvodi na relativno velikim površinama od oko 1500 ha, i to pretežno (preko 95%) kao hrana za stoku. Proizvodnja kukuruza je uglavnom skoncentrisana u dolini Moravice i okolini op[tinskog centra (oko 85%).

Učešće povrtarstva u ukupnoj biljnoj proizvodnji jedan je od indikatora stepena intenzivnosti poljoprivrede. Područje opštine Arilje spada u veće proizvođače krompira u Republici Srbiji. Ovde se proizvodi oko 10000 t tržišnih viškova krompira. Krompir se proizvodi na celom području Opštine, pri čemu se najveća proizvodnja (oko 60%) ostvaruje u Bjeluši i Trešnjevici.

Proizvodnja povrća se pretežno (preko 99%) obavlja na otvorenom prostoru. Broj plastenika manjeg kapaciteta, koji služe samo za potrebe individualnih domaćinstava se povećava.

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015