Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Crkvica na Gradini Štampa El. pošta

Klisuru Moravice, izmedju sela Prilike i Divljaka, čine sa leve strane Obla glava i Malič a sa desne strane Gradina. Na samom vrhu Gradine na nadmorskoj visini od 670 m smeštena je mala crkva pokrivena šindrom posvećena Sv. Iliji.

Feliks Kanić je zabeležio da je ona verovatno podignuta na ruševinama rimske stražarske kule. Narodna predanja govore drugačije. Po jednom verovanju crkvica je preletela iz Prilika kada su Turci pokušali da je obesvete, a po drugom Srbi su je preneli uz Božiju pomoć na vrh Gradine.

Crkvicu su Turci u više navrata spalljivali ali ju je narod iznova obnavljao. Obnovljena je 1811.godine i u njoj se tri puta godišnje održava služba Božija.

U nekim izvorima ona se naziva "Hajdučka crkva", a to isto ime drugi pripisuju, crkvi manastira Klisure. Nema sumnje, i jedna i druga zavredjuju takav naziv, jer su u doba narodnih napora i borbi za oslobodjenje od turskog ropstva, bile sigirno sklonište, a kaludjeri jataci, ne retko i borci.

Kao što postoje različite pretpostavke o nastanku crkve tako postoje i različita verovanja vezana za samu crkvicu. Postoji verovanje da onaj ko dođe na bogosluženje, a da nije grešan, može slobodno da obidje oko crkve a da ne padne u ponor. Ako se neko odluči na takav poduhvat trebalo bi da ga ponovi tri puta. A ako grešan uspe da obidje oko crkve, to treba shvatiti kao znak da su mu gresi oprošteni.


Noviji članci:
Stariji članci:

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015