Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Јавни позив за учеснике на Тренингу безбедне вожње
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 31 •октобар• 2022 14:20•

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на територији општине Ариље расписује Јавни позив за заинтересоване са важећом пробном возачком дозволом Б категорије и пребивалиштем на територији општине Ариље, за Тренинг безбедне вожње у Националној возачкој академији, који ће бити реализован у петак 04.11.2022. године на адреси НАВАК-а, са почетком у 10.00 часова.

•Опширније...•
 
Вода - рестрикција
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••среда•, 04 •август• 2021 20:01•

ЈКП Зелен због специфичности ситуације и изузетно ниског водостаја реке Рзав принуђена је да у периоду од 21h прибегне рестрикцијама пијаће воде на подручју МЗ Церова и насељу Груда. Становници наведених месних заједница ће бити у режиму рестрикције до нормализације снабдевања.

 
Вода 02.08.2021.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••недеља•, 01 •август• 2021 22:43•

У понедељак, 02.08.2021. г. у периоду од 06 до 09 сати, воду ће имати:

Вране, Грдовићи, Вирово, Лопаш, Миросаљци, Драгојевац, Трешњевица, Богојевићи и Ступчевићи (осим висинских зона у наведеним месним заједницама).

На висинским зонама у поменутим месним заједницама ће бити постављене цистерне са водом за пиће.

 
Наредба од рестрикцији воде 2021. г.
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••петак•, 30 •јул• 2021 21:03•

Општинска управа општине Ариље донела је наредбу о мерама рестрикције (ограничења) у потрошњи воде. Наредбу можете видети овде.

 
ОБАВЕШТЕЊЕ о издатој потврди за изузимање дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? ??Марија Цветиц?? ,  ••четвртак•, 25 •август• 2016 09:56•

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), Општинска управа општине Ариље даје следеће:ОБАВЕШТЕЊЕ о издатој потврди за изузимање дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада

 Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Ариље издала потврду за изузимање дозволе за сакладиштење неопасног и инертног отпада за оператера “Еко грин сервис“ О.Д. Ариље, ул. Миће Матовића бр. 17, Ариље, број потврде 501-31/2016, матичног броја 21110183, ПИБ-а 109006939, претежне делатности 3832 – поновна употереба разврстаних материјала, на територији општине Ариље.


Увид у издату потврду може се извршити у просторијама Општинске управе општине Ариље, канцеларија број 11., сваког радног дана од 7-14 часова, или на сајту Општине Ариље, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

В.Д.Начелник Општинске управе
Ружица Николић Василић

 
ОБАВЕШТЕЊЕ о решењу о издатој дозволи за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? ??Марија Цветиц?? ,  ••четвртак•, 25 •август• 2016 09:36•

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), Општинска управа општине Ариље даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ

о решењу о издатој дозволи за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпадаОбавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Ариље издала решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада за оператера “Еко грин сервис“ О.Д. Ариље, ул. Миће Матовића бр. 17, Ариље, број решења 501-32/2016, матичног броја 21110183, ПИБ-а 109006939, претежне делатности 3832 – поновна употереба разврстаних материјала, за рад и обављање активности сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, на територији општине Ариље.


Увид у издато решење може се извршити у просторијама Општинске управе општине Ариље, канцеларија број 11., сваког радног дана од 7-14 часова, или на сајту Општине Ариље, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

В.Д.Начелник Општинске управе

Ружица Николић Василић

 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ариље
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 30 •новембар• 2015 15:26•

Општина АриљеНа основу члана 6., став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 60. Статута општине Ариље (''Сл. гласник општине Ариље'', бр. 6/2008, 8/2010), Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана  30.11.2015. године , донело је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ АРИЉЕ

•Опширније...•
 
Јавни позив
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 09 •јун• 2015 10:42•

Комесаријат за избеглицеОпштина Ариље је, уз подршку Комесарија за избеглице и миграције Републике Србије, расписала јавни позив за избор корисника подршке за стварање и побољшање услова становања породичних домаћинстава интерно расељених лица кроз набавку пакета грађевинског материјала.

Помоћ се огледа у обезбеђењу пакета грађевинског материјала за три породице у вредности до 550.000,00 дин по породичном домаћинству.

•Опширније...•
 
Обавештење о закљученом уговору за Радове на припремању локација за рециклажна острва
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 04 •мај• 2015 10:32•

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-48/15
04.05.2015. године
А Р И Љ ЕНа основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) , Наручилац Општинска управа општине Ариље, Светог Ахилија 53 , Интернет адреса: www.arilje.org.rs, објављујеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

•Опширније...•
 
Обавештење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Лаки" доо Ступчевићи
Актуелности - Обавештења
??Чланак написао:?? •администратор• ,  ••уторак•, 21 •април• 2015 13:49•

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 10. став 4. и члан 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласик РС“ 135/04 и 36/09) обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је овај орgaн донео Решење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину за „Пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника на кат.парцели бр.132/2 КО Ступчевићи“ носиоца пројекта „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, Ариље.

•Опширније...•
 
<< •Почетак• < •Претходна• 1 2 3 4 5 •Следећа• > •Крај• >>
•Страна 1 од 5•
Општина Ариље.  © 2005 - 2018