Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Увид у захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
Увид у захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
Актуелности - Вести
??Чланак написао/ла:?? •администратор• ,  ••понедељак•, 14 •новембар• 2016 18:59•

На основу члана 10. Закона о процени утицаја н аживотну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је носилац пројекта „Фруцом фоод“ д.о.о. из Грдовића, општина Ариље, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкција, доградња и надградња административно-производног објекта на животну средину на кат.парцели бр. 376/6 КО Грдовићи (01 број 501-60/16).

Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средну и о томе благовремено обавестити јавност.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Горица Петровић

Ариље, 14.11.2016.год

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018