Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за пројекат објекта Дистрибутивни gaсовод притиска до 16 бара
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за пројекат објекта Дистрибутивни gaсовод притиска до 16 бара
Актуелности - Вести
Чланак написао/ла: Бошко Петровић ,  уторак, 18 септембар 2018 20:12

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове
ИВ03број 501-57/2018.
Датум: 06.09.2018.год.
Ариље

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину(“Сл. гласник Р.Србије” број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани орgaни и орgaнизације да је за пројекат објекта Дистрибутивни gaсовод притиска до 16бар,ознаке ГМ 08-18 Ариље-Ивањица секција1,који се планира изградити на територији општине Ариље и то на територијиКОЦерова,КОАриље,КОВигоште-

Поглед,КОБогојевићи,КОЛатвица,КОСтупчевићи и КОТрешњевица,укупне дужине 11,65км,са цевима промераØ219,1мм,носиоца пројектаЈП”Србијаgaс”Нови Сад,сектор за инвестиције у Београду,Ул.Ауто-пут бр.11.,11070Нови Београд,донето решење ИВ03број 501-57/2018 од 06.09.2018.год.
Није потребна процена утицаја на животну средину
Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење сваког радног дана од 08-12 часова у Општинској управи општине Ариље, канцеларија број 3. и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 19 .09.- 29.09.2018.год.
Жалба на донето решење се изјављује Министарству заштите животне средине преко првостепеног орgaна.

Начелник ОУ:
Петровић Горица
 


Новији чланци:
"> Дом здравља Ариље "Светског дана srcа"
  • 21/09/2018 - Бесплани преветивни прегледи

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018