Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

II
Почетна
Обједињена процедура - СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
•Повезане странице:•
Обједињена процедура
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ПРОСТОРИНИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА- Републичка административна такса на жиро рачун број 840-742221-843-57, модел 97, позив на број 86-004 у износу од 5.310,00 динара
(Тарифни број 163.Закона о републичким административним таксама


ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА:

1.    Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:  Републичка административна такса
Прималац:  Буџет Републике Србије
Број жиро рачуна:  840-742221843-57
Модел:  97
Позив наброј:  50-016
Износ:  310,00 динара


2.Општинска административна такса на жиро рачун број 840-742251-843-73, модел 97, позив на број 86-004 у износу од:

-уверење о старости објекта (без изласком на терен ради утврђивања стања)....................500

-уверење о старости објекта (са изласком на терен ради утврђивања стања)....................1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018