Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/e-uprava/matine-knjige/e-uprava/matine-knjige<<<

Матичне књиге Штампа

Извод из матичне књиге рођених

Промена личног имена

Уписивање у матичну књигу родјених држављана Републике Србије родјених у иностранству

Упис у матилне књиге лица држављана из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004. године

Упис у матилне књиге лица држављана из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије после 2004. године

Уверење о слободном брачном стању

Уверење о држављанству

Заказивање венчања и закључење брака

Извод из матичне књиге венчаних

Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних орgaна

Одобрење склапања брака преко пуномоћника

Пријава смрти

Извод из матичне књиге умрлих

Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних орgaна

Накнадни упис у матилну књигу умрлих

Исправка и допуна података у матичним књиgaма