Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Јавни увиди Јавна презентација УП Шаптовић
Јавна презентација УП Шаптовић
Јавни увиди - Јавни увиди
Чланак написао/ла: администратор ,  среда, 15 јун 2011 11:34

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље орgaнизује

Јавну презентацију

урбанистичког пројекта за кат.парцелу
бр. 35/3 ко ариље
(инвеститор Шаптовић Чедомир)

Јавна презентација ће трајати у периоду од 15. јуна до 21. јуна 2011.г. Урбанистички пројекат се може видети сваког радног дана у периоду у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу, у времену од 8 до 14 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручна служба ЈП "Дирекција за изградњу" која је уједно и обађивач урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу бр. 35/3 КО Ариље са планираном наменом пословног простора, инвеститора Шаптовића Чедомира.

Током јавне презентације сва заинтересована лица и орgaнизације имају право да разгледају урбанистички пројекат, прегледају изложену документацију и ставе сугестије и примедбе на исти. Сугестије и примедбе на изложени урбанистички пројекат давати искључиво у писаној форми на за то припремљеним обрасцима који се могу узети на месту увида и у Служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници Општинског услужног центра, општинске управе Ариље до окончања јавне презентације, закључно са 21.06.2011. до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и орgaнизација да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

Преузмите:

 1. Урбанистицки пројекат (пдф)
 2. Образац за сугестију/примедбу (пдф)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ


Новији чланци:
 • 10/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт …
">Јавни увид - хидроелектрана "Миросаљци"
 • 09/08/2021 - Општинска управа општине Ариље,  на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) оглашава Јавни увид у нацрт пл…
 • ">Јавни увид - хидроелектрана "Градина"
 • 09/04/2012 - ">Оглас за јавни увид и радио Велеx - Фриго2
 • 06/02/2012 - Регионални просторни план Златиборског и Моравичког окруga
 • 28/06/2011 - ">ПДР Центар 1 и Рекс Транс
 • Старији чланци:
  • 05/04/2011 - Обавештавају се градјани, предузећа, јавне установе са подручја општине Ариље да Општинска управа општине Ариље ставља на ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У А Р И Љ У ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана…
  ">Нацрт плана детаљне регулације "Песак Петрол" у Ариљу
 • 28/02/2011 - Јавни увид у нацрт Просторног плана
 • 26/10/2010 - ">Оглас - ПДР Градски трг
 • 24/07/2010 - Рзав - одржана Јавна расправа

 •  
  Општина Ариље.  © 2005 - 2018