Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Општинска управа
Општинска управа

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одредјених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа. Одлуком СО Ариље, од 29.12.2016. Општинска управа Ариље орgaнизована је као јединствени орgaн. Општинском управом Ариље руководи начелник.

Начелник Општинске управе је Горица Петровић, дипломирани правник.

Задужења Општинске управе су следећа:

 1. Припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других орgaнизација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Послови из надлежности Општинске управе врше се у оквиру унутрашњих орgaнизационих јединица у складу са врстом и обимом послова које обављају. Унутрашње орgaнизационе јединице у Општинској управи Ариље су одељења:

 

Одељење привреду и финансије

 • Одсек буџет и трезор
 • Одсек за локалну пореску администрацију

Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове

 • Одсек општу управу и друштвене делатности
 • Одсек за скупштинске послове
 • Одсек за заједничке послове

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

 • Одсек за урбанизам, имовинско правне послове, пољопривреду и водопривреду
 • Одсек за инспекцијске послове

Одељење за инвестиције, јавне набавке и развнојне пројекте

 • Одсек за инвестиције и јавне набавке
 • Одсек за развојне пројекте

Контакт:

Општинска управа Ариље

Светог Ахилија бр 53, 31230 Ариље
Тел. 031/31  50 110
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
wебсите: www.arilje.org.rs

КОНТАКТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018