Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Пројекти у реализацији Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље
Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље
У реализацији

Циљеви пројекта: Општи циљ:

Унапређена интеграција и услови живота избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље. Овим пројектом намеравамо да допринесемо побољшљњу услова живота и интеграција избеглих и интерно расељених лица која бораве у општини Ариље. Пројекат је део ширих активности које имају за циљ да се популација избеглих и интерно расељених лица у потпуности интегрише у социо-економске токове у општини Ариље,као и да се унапреи њихов материјални статус.

 

Специфични циљ:

Решено стамбено питање и пружене подршка за економско оснаживање за 16 породица избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље.

Сврха пројекта је да се кроз решавање стамбеног питања и пружању подршке економском оснаживању породица избеглих и интерно расељених лица омогући да њихов социо-економски статус буде у потпуности усклађен са социо-економским статусом просечне породице у општини Ариље.

 

Резултати и активности пројекта: Резултат 1.

Решено стамбено питање за 6 породица избеглих и ИРЛ у општини Ариље

  • Активност 1.1. Спровођење конкурса за избор избеглих и интерно расељених лица

  • Активност 1.2. Куповина и монтажа монтажних кућа

  • Активност 1.3. Набавка пакета грађевинског материјала за 4 породице

  • Активност 1.4. Усељавање избеглих и интерно расељених лица у купљене/завршене куће

Резултат 2.

Пружена подршка економским активностима и повећању прихода за 10 породица избеглих и ИРЛ у општини Ариље

  • Активност 2.1. Одржавање обуке за започињање и ширење бизниса

  • Активност 2.2. Одабир домаћинстава за пружање подршке у економском оснаживању и повећању прихода (10 домаћинстава)

  • Активност 2.3. Набавка пољопривредних инпута и бизнис старт-ап инпута

  • Активност 2.4. Уручивање набављених инпута одабраним домаћинствима

Резултат 3.

Ефикасно промовисан пројекат и подршка ЕУ решавању проблема избеглица и ИРЛс.

  • Активност 3.1. Конференције на почетку и крају пројекта

  • Активност 3.2. Медијска промоција пројектних активности и припрема и издавање промо материјала.

Носилац пројекта Општина Ариље

Вредност пројекта: 84.620,00 €

Донатор ЕУ

Износ донације: 74.045,00 €

 

Трајање пројекта 15 месеци (јун 2013 – септембар 2014)

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018