Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Рационализација потрошње загревања админ. центра
Рационализација потрошње загревања админ. центра
Реализовани

Циљ пројекта је стварање услова за прелазак на природни gaс као енергент за загревање зграда општинског Административног центра и рационализација потрошње енергије за загревање службених просторија. Реализација пројекта подразумева предузимање следећих корака:

 1. Завршетак техничке документације – Изграда Главног термо-техничког појекта,
 2. За приступање радовима потребно је претходно прибавити противпожарне дозволе и сагласности. Пошто се ради о постављању унутрашњих инсталација, није потребно издавање посебне грађевинске дозволе, осим дозволе за прекопавање улице ради постављања топловода,
 3. Избор извођача мора бити извршен у отвореном поступку јавне набавке, на начин регулисан Законом о јавним набавкама. Тендерска документација и јавни позив могу бити припремљени одмах по завршетку Главног пројекта,
 4. Будући да је рок за достављање понуда најмање 40 дана од дана објављивања позива у ’’Службеном гласнику’’, онда је за прикупљање понуда, доношење одлуке о избору извођача, одлучивање о евентуалним приговорима понуђача и закључење уговора са извођачем, потребно да протекне најмање 60 дана.
 5. Затим би уследила израда, испорука и монтажа свих пројектом предвиђених термо-техничких инсталација у складу са Главним пројектом, као и репарација постојећег система централног грејања у згради ЈП ’’Дирекције за изградњу’’. Стручни надзор над извођењем радова вршило би квалификовано лице именовано од стране инвеститора.
 6. Технички пријем радова.
 7. Пуштање система у пробни рад и отклањање евентуалних недостатака.
 8. Будући да је завршетак разводног gaсовода РГ 08-18 Пожеga-Ариље и главне мерно-регулационе станице планиран до краја априла 2008.године и да је завршетак радова на главном прикључном воду за потрошаче у Ариљу планиран до половине септембра 2008.године, то би са почетком грејне сезоне нови систем централног загревања службених просторија на природни gaс као енергент, моgaо бити стављен у функцију.
  • Период реализације: мај - октобар 2008
  • Вредност: 59.462 €
  • Партнери: Општина Ариље, ГТЗ
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018