Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Унапређење ефикасности наплате пореза на имовину
Унапређење ефикасности наплате пореза на имовину
Реализовани

Порез на имовину је врста прихода која се од 2009 године у општини Ариље утврђује, наплаћује и контролише од стране Службе локалне пореске администрације општине Ариље. С обзиром да је служба оформљена половином 2009 године, евидентни су проблеми у раду и успостављању пракси и процедура које ће се користити у наредном периоду.

Због наведених проблема припремљен је бизнис план са којим Служба локлане пореске администрације конкурисала за подршку код УСАД-а и МЕГА Програма, ради унапређења ефикасности наплате пореза на имовину.

Као резултат пројекта предвиђено је да се у потпуности ажурира стање пореских обвезника, као и да се дефинишу процедуре и методе рада у наредном период, које ће се користити и за прикупљање и других изворних прихода локалне самоуправе.

Порез на имовину терети имовину у својини физиичких или правних лица, као и у случају постојања других апсолутних права на имовини. Имовином се сматрају земљиште, стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, gaраже, зграде и просотрије за одмор и рекреацију и други грађевински објекти, односно њихови делови.

До краја 2008. године порез на имовину је утврђивала и наплаћивала Пореска управа. Према завршном рачуну Буџета општине Ариље за 2008. годину остварен је приход од 6.730.000 по основу пореза на имовину.

У период од 1. јануара 2009. године. до 31. августа 2009. приход Буџета општине Ариље по основу овог пореза износи 3.700.000 динара. Међутим, с обзиром да у досадашњем период није инсталиран софтвер за обрачунавање задужења пореских обвезника, Пореска администрација општине Ариље нији издала ни једно решење за утврђивање пореза на имовину, већ порески обвезници уплаћују процењене износе на основу Решења из претходних година.

Теренски послови у наредном период обухватају:

  • Достављање обавештења и порески решења преко ПТТ-а,
  • Анgaжовање незапослених лица за прикупљање поредских пријава,
  • Попуњавање пореских пријава,
  • Унос пореских пријава у базу података ЛПА,
  • Контрола постојања пореске пријаве.

Након реализације пројекта у општини Ариље је попуњено и предато око 4.000 пореских пријава, док је у првој половини 2010. године остварен приход у буџету по основу прихода од позера на имовину у износу од 6.600.000 динара.

  • Период реализације: фебруар-јун 2010
  • Вредност: 13.000 УСД
  • Партнери: Општина Ариље, (УСАИД) - МЕГА Програм
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018