Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Оснивање Канцеларије за локални економски развој
Оснивање Канцеларије за локални економски развој
Реализовани

Кроз припрему и реализацију пројеката из стратешких докумената, током 2006.године јавила се потреба за формирањем службе која ће бити задузена за имплементацију и праћење пројеката дефинисаних у стратешким документима, како би се обезбедила институционална подршка и одрживост овог процеса.

Из тог разлоga општина Ариље је, у сарадњи са Орgaнизацијом за међународну помоћ и развој (ИРД), започела процес оснивања Канцеларије за локални економски развој.

Делатности Канцеларије су сврстане у три групе:

 1. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛUAЦИЈА - стварање мониторинг система, избор индикатора, избор базних вредности мерења, мерење индикатора ради квалитетног праћења и оцењивања пројеката; помоћ у дефинисању буџета у складу са стратешким документима,
 2. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА - Припрема предлоga пројеката дефинисаних у Стратегији (пројекти ће бити развијани у складу са принципима пројектног менаџмента ради лакшег праћења и оцењивања ефеката),
 3. ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА - коришћењем интернета и израдом и одржавањем wеб сајта омогућити лакшу комуникацију и презентацију података битних за донаторе и инвеститоре; израда других промотивних материјала који ће представити инвестиционе потенцијале општине, тражење партнера за спровођење пројеката дефинисаних у Стратегији, Орgaнизовање локалних актера који су заинтересовани за реализацију пројеката дефинисаних у Стратегији (МСПП, удружења, пољопривредници).
  • Период реализације: новембар 2006 – март 2007.
  • ИД број: 5111
  • Вредност: 12.000 €
  • Партнери: Општина Ариље, УСАИД - ИРД
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018