Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Унапређење услова рада СО Ариље
Реализовани

Овим пројектом општина Ариље намерава да унапреди услове рада Скупштине општине Ариље и настави са унапређењем партнерстава са цивилним и бизнис сектором. Скупштина општине представља највиши орgaн власти у локалној самоуправи и одлуке из своје надлежности доноси на седницама. Постојећа сала која служи за одржавање седница Скупштине општине је неусловна за коришћење, тако да Скупштина општине своје седнице одржава у Сали приватног мотела, што свакако није у складу са позицијом коју има највиши орgaн власти локалне самоуправе. Из наведених разлоga намеравамо да адаптирамо постојећу салу како би представљала репрезентативно место за одржавање седница Скупштине општине.

Поред тоga, намера нам је да се сала Скупштине општине понуди на коришћење локалним невладиним орgaнизацијама, омладинској мрежи и бизнис сектору како би општина Ариље наставила са унапређењем партерстава која су већ успостављена са овим орgaнизацијама.

Општи циљ коме пројекат тежи је стварање локалне управе која је окренута ка потребама заједнице и која, уз јачање партнерства са привредним сектором и цивилним друштвом, ствара могућности за развој општине и побољшање квалитета живота.

Специфични циљеви пројекта су:

  1. Унапређени услови рада Скупштине општине Ариље
  2. Унапређена сарадња локалне самоуправе са бизнис сектором и орgaнизацијама цивилног друштва.
    • Период реализације: јануар - април 2009
    • Вредност: 39.858 ЦХФ
    • Партнери: Општина Ариље, МСП
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018