Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Локална самоуправа Пројекти Реализовани пројекти Израда Плана генералне регулације Ариље
Израда Плана генералне регулације Ариље
Реализовани

Територија седишта општине Ариље није покривена одговарајућим урбанистичким планом у складу са Законом о планирању и изградњи. За насеље Ариље постоји Генерални план, који је урађен 1996. године и обухвата површину од 668 хектара.

Новим планом би били опредељени концепт и уређење простора тако да би се обезбеди даљи урбани развитак Ариља, уз поштовање традиционалних вредности и савремених принципа одрживог развоја који подразумевају усаглашен економски, социјални и просторни развој.

Ариље ће добити јасна правила уређења и изградње, јасне перспективе и основ за партиципацију приватног сектора у комуналном опремању и уређивању јавног и осталог земљишта.

Циљеви пројекта:

 • Реалан, модеран и примењив план са јасним правилима уређења, правилима градње и програмом уређивања,
 • Усклађен просторни развој и уређење Ариља,
 • Регулисана градња на осталом и јавном грађевинском земљишту,
 • Транспарентност и ефикасност општинских служби надлежних за урбанизам,
 • Стварање услова за инвестирање и тиме отварање нових радних места.

Главне активности – задаци:

 1. Усвајање Одлуке о приступању изради урбанистичког плана,
 2. Анgaжовање консултаната,
 3. Набавка опреме и софтвера,
 4. Обуке,
 5. Прибављање подлоga и услова надлежних институција,
 6. Промоција израде плана и прикупљање улазних података,
 7. Израда Концепта плана,
 8. Стручна контрола Концепта плана,
 9. Израда Нацрта плана,
 10. Стручна контрола и јавни увид у Нацрт плана,
 11. Усвајање и објављивање урбанистичког плана,
 12. Коначно извештавање.
 • Период реализације: јун 2010 – август 2011
 • Вредност: 130.000 ЦХФ
 • Партнери: Општина Ариље, СДЦ-МСП Програм, Министарство животне средине и просторног планирања.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018