Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Малина преко границе
Реализовани

Опис пројекта:

Пројекат је усмерен ка унапређењу и побољшању квалитета живота у руралним областима пограничног подручја Србије и Босне и Херецеговине.

Пројектним активностима је предвиђено успешно решавање кључних руралних проблема у овим областима, као што су недовољна примена савремених технологија у производњи јагодастог воћа, недовољна упознатост пољопривредника са примерима добре праксе из земаља ЕУ, недовољна размена идеја, информација и знања, и недовољна заштита животне средине услед неадекватне пољопривредне производње.

У току 18 месеци имплементације пројекта, предвиђена је интензивна стручна обука изабраних пољопривредника и формирање огледних/пилот засада у општинама партнерима, који ће послужити као примери добре праксе за даљи пренос знања и искустава у овом сектору, као и унапређивању међусобних контаката између пољопривредника.

Циљеви пројекта:

 • Општи циљ 1: Стимулисан развој интензивних и еколошки прихватљивих привредних активности у руралним областима пограничних подручја
 • Општи циљ 2: Пружен допринос повезивању људи, заједница и размени идеја у пограничном подручју
 • Специфични циљ: Унапређена продуктивност и конкурентност руралних ресурса у области производње јагодастог воћа, кроз заједничке активности партнера, пренос знања и примера добре праксе и поштовање принципа заштите животне средине

Резултати и активности пројекта:

 • Р1: Рурално становништво у општинама партнерима је добило стручну подршку у погледу савремене и еколошки прихватљиве производње јагодастог воћа
  1. А1.1. Пружање директне стручне подршке руралном становништву у сектору производње јагодастог воћа
  2. А1.2. Обука тренера
  3. А1.3. Издавање стручних публикација
 • Р2: Ојачани прекогранични контакти пољопривредника и руководства општина и обезбеђено упознавање са примерима добре праксе у интензивној и еколошки прихватљивој производњи јагодастог воћа.
  1. А2.1. Унапређење прекограничних контаката
  2. А2.2. Студијска посета
 • Р3: Успостављена 2 огледна/пилот засада у општинама партнерима као примера добре праксе за даљи пренос знања и искустава.
  1. А3.1. Анализе земљишта
  2. А3.2. Формирање 2 огледна/пилот засада
  3. А3.3. Праћење стања у формираним пилот засадима
 • Р4: Успешно промовисан пројекат, производња малине и ЕУ као донатор
  1. А4.1. Инаугурација пројекта
  2. А4.2. Орgaнизовање манифестације "Дани малине"
  3. А4.3. Промоција пројектних активности
  4. А4.4. Завршне конференције
 • Носилац пројекта: Општина Ариље
 • Партнери: Општина Чајетина, Општина Источни Стари Град (БИХ), Општина Соколац (БИХ)
 • Вредност пројекта: 236470,00 €
 • Донатор: ЕУ
 • Износ донације: 197450,00 €
 • Трајање пројекта: 18 месеци
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018