Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Уређење пољских (атарских) путева
Реализовани

Пројекат обухвата уређење 7 км сеоских путева на подручју општине Ариље у циљу бољег приступа пољопривредном земљишту.

Циљеви пројекта:

Општи циљ, коме пројекат доприноси, је дефинисан у Програму развоја општине Ариље, за област рурални развој и он гласи: “Економски јака и равномерно развијена сеоска подручја, у којима становници својим деловањем доприносе развоју заједнице и активно учествују у очувању животне средине”.

Специфични циљ пројекта је: Унапређени приступа пољопривредном земљишту кроз уређење 7 км атарских путева.

Резултати и активности пројекта:

  • Спровођење поступка јавних набавки и избор извођача радова.

У оквиру ове активности општина Ариље ће формирати комисију и спровешће процедуру јавних набавки, у свему у складу са Законом, за извођење радова. Након прикупљања понуда, чланови Комисије ће одабрати најповољнију понуду за извођење радова.

  • Извођење радова на унапређењу атарских путева

Пројекат предвиђа уређење атарских путева у месним заједницама Крушчица, Вирово, Бреково и Трешњевица.

  • Носилац пројекта: Општина Ариље
  • Партнери: -
  • Вредност пројекта: 2.860.000,00 динара
  • Донатор: МПШВ – Управа за пољопривредно земљиште
  • Износ донације: 2.000.000,00 динара
  • Трајање пројекта: октобар 2010 – децембар 2010
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018