Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Ариљска малина
Реализовани

Опис пројекта:

Пројекат је усмерен ка унапређењу конкурентности сектора производње И прераде малине у региону “Ариљска малина”.

Регион “Ариљска малина” представља простор на коме се према елаборату о заштити имена порекла gaји “Арилкјска малина”, а то су територије општина Ариље, Пожеga, Ужице, Ивањица, Лучани, Чајетина и једно село општине Нова Варош.

Поред општине Ариље, партнери на пројекту су Општина Ивањица, Општина Пожеga, Општина Лучани, Иновациони центар за пољопривреду – Ариље, Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, Опште удружење предузетника Ариље И Биоагрицоопиз Болоње, Италија.

Пројекат се може поделити у три дела и то:

 1. Стандардизација производње
 2. Унапређење надзора и контроле и
 3. Маркетинг и дистрибуција

Циљеви пројекта:

 • Општи циљ 1: Унапређење конкурентности МСП у сектору производње и прераде малине у Западној Србији
 • Специфични циљ: Подршка за 20 МСП, учесника у ланцу снабдевања малинм из региона Ариљска малина, за испуњавање захтева здравствене безбедности хране у складу са нормама ЕУ.

Резултати и активности пројекта:

Р1: 200 фармера из региона Ариљска малина сертификовало ГЛОБАЛГАП standard до јула 2011. године

 • А1.1. Обука стручњака о имплементацији ГЛОБАЛГАП standardа
 • А1.2. Обука фармера о имплементацији ГЛОБАЛГАП standardа
 • А1.3. Припрема и усвајање пословника о квалитету И ГЛОБАЛГАП standardа
 • А1.4. Сертификација ГЛОБАЛГАП standard

Р2: Успостављен механизам за надзор И контролу над производњом малине И другог воћа

 • А2.1. Опремање лабораторије за анализу воћа
 • А2.2. Усвајање процедура за надзор И контролу
 • А2.3. Акредитација лабораторије А2.4 Анализа узорака воћа

Р3: Успостављена линија продаје за свеже воће за 5 страних тржишта

 • А3.1. Израда студије о потенцијалима пет извозних тржишта
 • А3.2. Припрема учешћа и излаgaње на сајму ФРУИТЛОГИСТИКА у Берлину
 • А3.3. Орgaнизација пет пословних састанака

У оквиру првог дела, standardизација производње, пројектом је планирано формирање 20 фармерских група са по 10 до 15 произвођача малине код којих ће бити сертификован ГЛОБАЛГАП standard. Орgaнизатор фармерске групе је откупљивач или прерађивач малине. Током трајања пројекта за сваку фармерску групу биће анgaжован по један стрчњак пољопривредног смера са задатком да пружи подршку произвођачима на standardизацији И унапређењу производње.

У оквиру другог дела планирана је набавка опреме за анлизу воћа на садржај остатака пестициде и тешких метала. Опрема ће бити инсталирана у лабораторију Иновационог центра за пољопривреду. Током трајања пројекта сви произвођачи прерађивачи ће користити услуге лабораторије, ради потврде здравствене исправности малине.

Трећи део пројекта бави се унапређењем дистрибуције и маркетинga пре свеga за свежу малину. У оквиру овог дела пројекта планирано је истраживање пет страних тржишта за свеже јагодасто воће, промоција знака Ариљска малина, наступ на сајму Фруитлогистика у Берлину, као и тестирање нових решења за транспорт и чување јагодастог воћа у свежем стању.

  • Вредност пројекта: 794.692,00 €
  • Донатор: ЕУ Износ донације: 713.128,00 €
  • Трајање пројекта: 24 месеца
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018