Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна
Скупштина Општине
Одборници Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Са изборне листе коалиције АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-за нашу децу

 1. Драgaн Николић, пољопривредник, Добраче
 2. Зорица Шапоњић, 1968., доктор специјалиста, Ариље
 3. Љиљана Стамболић, 1953., економиста, Ариље
 4. Јелена Милићевић, 1989., мастер дипл. инг електротехнике и рачунарства, Ариље
 5. Бранко Гавриловић, 1986., професор физичког васпитања, Ариље
 6. Мито Лукић, 1949., машински техничар, Ариље
 7. Јелена Зимоњић, 1974., професор разредне наставе, Ариље
 8. Бобан Стовраговић, 1970., дипл. инг. воћарства, Миросаљци
 9. Милан Пајовић 1963., машински техничар, Бјелуша
 10. Весна Маслар 1986., дипломирани правник, Ариље
 11. Радиша Вучићевић, 1979., пољопвиредник, Бреково
 12. Томо Ковачевић, 1975., пољопривредник, Крушчица
 13. Славе Вуколић, пољопривредник, Гривска
 14. Драgaна Тодоровић, Професор, Латвица
 15. Јелена Драшковић, Грдовићи
 16. Милијанко Пилчевић, Церова.

 

Са изборне листе КОАЛИЦИЈА; СНП-ДРАГИША ТЕРЗИЋ и СДПС-РАДАН МАРЈАНОВИЋ:

 1. Драгиша Терзић, 1973., електротехничар енергетике, Церова
 2. Радан Марјановић, 1962., трговац, Ариље
 3. Слађана Крсмановић, 1969., економиста, Ариље
 4. Санела Ковачевић, 1986., економиста, Церова


Са изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ЗА БОЉЕ АРИЉЕ (ПОКС-МФ):

 1. Радан Арсовић, Ариље
 2. Виолета Мићовић, 1987., професор српског језика и књижевности, Ариље

 

Са изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

 1. Милан Јовичић,1985, дипломирани економиста, Ариље.

 

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка партија Србије (СПС)", Јединствена Србија (ЈС)-Драgaн Маринковић Палма:

 1. Љубодраг Митрић, 1958., грађевински инжењер, Ариље
 2. Мићун Василијевић., 1948., пословни секретар, Богојевићи.

 

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА АРИЉЕ:

 1. Миљана Аћимовић-Стефановић, 1975., економиста, Ариље
 2. Весна Стојић, Ариље

 

Са изборне листе Милан Стаматовић-Здрава Србија за Здраво Ариље:

 1. Ирена Мијаиловић, 1974., инжењер индустријског дизајна
 2. Снежана Мутавдзић, Ариље
 3. Божидар Јовановић, Ариље
 4. Мирослав Миливојевић. 1977., предузетник, Ариље.

 

Са изборне листе ЗОРАН ТОДОРОВИЋ-ЗА НАШЕ АРИЉЕ И ДОМАЋИНСКО СЕЛО:

 1. Зоран Тодоровић, 1971., дипломирани економиста менаџер, Ариље

 

Са изборне листе Група грађана Омладински покрет Ариља-Дискретни хероји:

 1. Драгоје Павловић

 

 

 
Секретар Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Биљана Аћимовић

Биљана Аћимовић, рођена 1970. године, дипломирала на Правном факутлету у Крагујевцу почетком 1994. године. Исте године засновала је радни однос у Адвокатсткој канцеларији адвоката Љубодрага Божовића у Аруљ, где је радила до 1995. године. Након тога је радила у предузећу "Фасил" АД Ариље до 2002. године, када је примљена у радни одннос у Општинској управи општине Ариље. Радила као извршилац на управним поступцима у области пољопривреде, водопривреде, јавних набавки, борачко - инвалидске заштите, нормативно - правних послова и као начелник Општинске управе од 2004. до 2012. године. Од марта 2022. године на функцији заменика секретара до постављења на фукнцију секретара Скупштине општине. Положила правосудни испит 2003. године. У Општинској управи има 21 годину, а укупно 29 година радног стажа.

 

Контакт:

031/ 31 50 119

•Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели•

 
Председник Скупштине Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Миљана Аћимовић - Стефановић

Миљана Аћимовић - Стефановић, рођена 25.03.1975. год у Ужицу.

Основну школу завршила у Ариљу, а гимназију природно-математички смер у Пожеги. По струци је дипломирани економиста. Радила је у приватној фирми на пословима финансија 20 година, а усавршавала се у областима менаџмента, писања пројеката и сарадњи са страним компанијама.

Говори три страна језика.

Била је повереник СПАС-а за Ариље а уједињењем СПАС-а са СНС-ом постаје члан СНС-а.

Удата је и мајка четворо деце.

 

Канцеларија: број 23

Тел. 031/ 31 50 112

E-mail: •Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели•

 
Скупштина Општине
Општина Ариље - Скупштина Општине

Скупштина Општине је највиши орgaн општине, који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину Општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Општине.

 

Скупштина општине Ариље броји 30 одборника.

Скупштина Општине, у складу са законом:

 1. доноси статут општине и пословник скупштине;
 2. доноси буџет и завршни рачун општине;
 3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. доноси прописе и друге опште акте;
 7. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и орgaнизације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орgaнизација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 11. поставља и разрешава секретара скупштине;
 12. бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018