Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Тур. инфо центар

Туризам

Туризам и рекреација на територији општине Ариље, уз комплементарне активности (пољопривреду, занатство, угоститељаство итд.), представљају потенцијално врло значајну привредну активност, првенствено због повољних природних услова и изузетних природних и културно-историјских вредности.

Међутим, туризам, као привредна грана, није развијен на задовољавајућем нивоу. Постојећи капацитети не дају могућност ширењу туристичке услуге, па се не могу очекивати већи економски ефекти од туристичке делатности без улаgaња у исту.

Укупно учешће општине Ариље у туристичком промету региона је око 1%. Међутим, ово је у многоме условљено конкуретношћу са околном туристичком понудом (Дивчибаре на северу, Голија на југу, Златар на југозападу, Златибор на западу и Тара на северозападу, као простори развијеног планинског, рекреативног, летњег и зимског туризма могу представљати ограничење, али управо и шансу Ариља за развој туризма у средишту ових туристичких центара).

Туристички промет последњих година показује тенденцију раста у погледу броја туриста и броја ноћења. Идеално место за одмор и рекреацију је gaрни хотел "Млинарев сан" саграђен недалеко од центра града, на обали Великог Рзава. Поред обала Рзава налази се више пријатних и скровитих плажа "Боса ноga", "Соњине чари", "Уски вир", "Урјак".

Комплементарност општине Ариље са окружењем до сада је недовољно истицана, јер није било сарадње на плану развоја туризма у Западној Србији. Затвореност у општинске границе се веома неgaтивно одражава на туристичку валоризацију. У последње време значајне су активности Регионалне ТО Западне Србије на обједињавању туристичке понуде региона.

Највећи потенцијал за развој туризма имају општински центар и брдско-планинска зона Општине. Потенцијали за планински туризам и рекреацију су у погодностима за планинарење и излете, лов и риболов, активну рекреацију и боравак у очуваној природи. Зимски туризам и рекреација су по потенцијалима скромнији од летњег.

 

На подручју општине најзначајнија су следећа постојећа и планирана туристичка подручја:

  1. Градски туристички центар Ариље (простори за излете и пешачке стазе, културни туризам, пословни туризам, спортско рекреативни,
  2. Туристички центар Висока, који треба успоставити,
  3. Туристички центар Трешњевица, који треба успоставити,
  4. Планинска насеља – Бјелуша и Радошево са традиционалном сеоском архитектуром,
  5. Пунктови сеоског туризма – Северово, Крушчица, Гривска, Добраче, Бреково, са локалитетима и комплексима (кањони Великог Рзава, планирана акумулација Орловача, манастир Клисура, Црква у Брекову, Водена пећина, Црквица на Градини, Бјелушка потајница).

 

Општина Ариље.  © 2005 - 2018