Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/turizam/prirodni-resursi/199-okruglica-visocka-klisura/turizam/prirodni-resursi<<<

Округлица – Височка клисура Штампа

Округлица-Височка клисура представља јединствени предеони склоп крашких висоравни и клисурастих долина (обухвата делове општина Ариље, Ивањица и Нова Варош). Ова предеона целина се Просторним планом општине Ариље, предлаже за успостављање заштите, са циљем да се очувају станишта ретких и ендемичних врста, заштита и презентација хидрографских феномена и облика површинске крашке морфологије.


Новији чланци:
Старији чланци: