Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна Контакт
Контакти запослених

Општинска управа Ариље

Светог Ахилија бр 53, 31230 Ариље
Тел. 031/31 50 110 (технички секретар Марина Борисављевић)
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  
wебсите: www.arilje.org.rs

КОНТАКТ ФОРМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА!

Функционери и постављена лица

Функција

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Председник Општине

Предраг Маслар

19

031/ 31 50 111

0111

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Заменик председника Општине

Радиша Стефановић

19

031/ 31 50 113

0113

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Председник Скупштине Општине

Миљана Аћимовић Стефановић

23

031/ 31 50 112

0112

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Начелник Општинске управе

Драgaна Петровић

5

031/ 31 50 117

0117

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Заменик начелника Општинске управе

Ружица Николић Василић

6

031/ 31 50 114

0114

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Секретар Скупштине Општине

Нормативно - правни послови


Миљана Вукотић

Биљана Аћимовић

24

031/ 31 50 119

0119

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Општински правобранилац

Душица Стјепановић Врањевац

25

031/ 31 50 134

0134

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Руководилац Одељења

Слава Ћирјаковић

26

031/ 31 50 140

0140

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  • ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Главни контиста главне књиге буџета

18

031/ 31 50 137

0137

Ликвидатор

Радмила Ђелкапић

16

031/ 31 50 139

0139

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Књиговођа

Мара Радовановић

16

031/ 31 50 139

0139

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Аналитичар буџета

Бранко Михајловић

18

031/ 31 50 136

0136

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Сарадник за материјално – финансијско књиговодство

Радул Станић

16

031/ 31 50 139

0139

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Виши референт за обрачун плата, накнада и других личних примања

Гордана Глишић

17

031/ 31 50 138

0138

Виши референт за финансијко – материјалне послове

Ивана Терзић

17

031/ 31 50 138

0138

Саветник за финансијске послове Месних заједница и послове контроле финансијске документације

 

18

031/ 31 50 136

0136


Сарадник за послове контроле финансијске документације

Мирјана Перишић

26

031/ 31 50 140

0140

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
  • ОДСЕК ЗА ПОРЕСКУ ЛОКАЛНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Послови утврђивања локалних јавних прихода

Мирјана Алексић

Услужни центар, први спрат

031/ 31 50 154

0154

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Виши референт за послове наплате локалних јавних прихода

Славица Обрадовић

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 148

0148

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Порески извршитељ

Порески инспектор

 

Нада Радојевић

Услужни центар, први спрат

Услужни центар,први спрат

031/ 31 50 150

031/315 0 150

0150

0150


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Руководилац Одељења

Слободанка Жунић

13

031/ 31 50 124

124

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  • ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Послови дечје заштите и породиљског одсуства

Радојко Крчевинац

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 147

 

0147

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Заменик матичара

Милица Милошевић

1

031/ 31 50 125

0125

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Матичар

Милица Ковачевић

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 146

0146

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Виши референт за послове писарнице

Милка Јовановић

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 143

0143

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 


Виши референт за послове пријема, контроле и предаје у рад аката и предмета

 

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 145

 


Виши референт за канцеларијске послове

Мирјана Ристић

Услужни центар, приземље

031/ 31 50 144

0144

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Сарадник за послове одбране и ванредне ситуације

 

Оператер на пословима припреме података и материјала

Милијанко Божовић

Невена Стојић

7

4

031/ 31 50 116

/

0116

/

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  • ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Секретар Скупштине општине

Миљана Вукотић

24

031/ 31 50 119

0119

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
  • ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Намештеник за помоћне послове архивирања

Милена Вукотић

 

7

 

 

031/ 31 50 116

 

 

0116

 

Намештеник за послове умножавања материјала, одржавања имовине и инвентара

Драгомир Јовановић

4

/

/

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Руководилац Одељења

Весна Давидовић

11

031/ 31 50 121

0121

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
  • ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Саветник за послове озакоњења објеката и послове заузећа јавних површина

 

10

031/ 31 50 122

0122


Саветник за послове обједињене процедуре и управно-правних послова

Весна Давидовић

10

031/ 31 50 122

0122

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Саветник за имовинско-правне послове

Ружица Николић Василић

6

031/ 31 50 114

0114

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Саветник за послове пољопривреде, водопривреде и послове борачко-инвалидске заштите, националних мањина и статус избеглих и интерно расељених лица

 

13

031/ 31 50 124

0124

 

  • ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Грађевински инспектор

Сарадник на пословима инспекције

Зоран Радојевић

Борис Сатарић

2

2

031/ 31 50 127

031/315 0 127

0127

0127

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Инспектор за заштиту животне средине

Радосава Бјекић

3

031/ 31 50 128

0128

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Комунални и туристички инспектор

Радован Јаковљевић

3

031/ 31 50 128

0128

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Руководилац Одељења

Зоран Чемерикић

9

031/ 31 50 123

0123


  • ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Саветник за јавне набавке

Иван Тешовић

9

031/ 31 50 123

0123

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Саветник за послове вођења јавних инвестиција

Зоран Чемерикић

8

031/ 31 50 115

0115

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Сарадник за послове прикупљања документације за извођење инвестиција и послове одржавања путева, јавне хигијене и јавне расвете

Драgaн Топаловић

8

031/ 31 50 115

0115

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Технички секретар-Марина Борисављевић; 031/3150110; Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

  • ОДСЕК ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ:

Радно место

Име и презиме

Број канцеларије

Контакт телефон

Локал

Е маил

Шеф Одсека – Саветник за послове економског развоја и европских интеграција

Услужни центар, први спрат

031/ 31 50 155

0155

Саветних за послове прикупљања документације за извођење инвестиција и извештавања за потребе пројеката


 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018