Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
II
Почетна
Општинска управа

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одредјених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа. Одлуком СО Ариље, од 29.12.2016. Општинска управа Ариље орgaнизована је као јединствени орgaн. Општинском управом Ариље руководи начелник.

Задужења Општинске управе су следећа:

 1. Припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других орgaнизација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Послови из надлежности Општинске управе врше се у оквиру унутрашњих орgaнизационих јединица у складу са врстом и обимом послова које обављају. Унутрашње орgaнизационе јединице у Општинској управи Ариље су одељења:

 

Одељење привреду и финансије

 • Одсек буџет и трезор
 • Одсек за локалну пореску администрацију

Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове

 • Одсек општу управу и друштвене делатности
 • Одсек за скупштинске послове
 • Одсек за заједничке послове

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

 • Одсек за урбанизам, имовинско правне послове, пољопривреду и водопривреду
 • Одсек за инспекцијске послове

Одељење за инвестиције, јавне набавке и развнојне пројекте

 • Одсек за инвестиције и јавне набавке
 • Одсек за развојне пројекте

Контакт:

Општинска управа Ариље

Светог Ахилија бр 53, 31230 Ариље
Тел. 031/31  50 110
E-mail: •Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели•
wебсите: www.arilje.org.rs

КОНТАКТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018