Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна О Ариљу Образовање
Образовање

У области предшколског образовања у општини ради један дечији вртић, са издвојеним објектом за предшколску децу.

У области основног образовања на подручју општине постоје 4 матичне основне школе са 10 издвојених одељења и око 1800 ученика. Матичне основне школе су:

  1. Стеван Чоловић у Ариљу
  2. Ратко Јовановић у Крушчици
  3. Светолик Лазаревић у Брекову
  4. Јездимир Трипковић у Латвици.

98,9% ученика је српске националности, док је 1,1% ученика ромске националности.

Број ученика у одељењу креће се у интервалу од 2 (у сеоским школама) до 32 у школи у Ариљу. Просек на нивоу општине је 18.8 ученика по одељењу, док је просек на нивоу Златиборског окруga 19.3. Број ученика у школама у Крушчици и Брекову драстично се смањио у односу на период од пре 15-20 година због миграција становништва из ових удаљених села у градска и приградска насеља. Међутим, број ученика у овим школама у последњих 5 година не опада и постоји тенденција благог раста из године у годину.

На територији општине Ариље постоји једна средња школа са око 750 ученика. У средњој школи заступљено је пет подручја рада и то:

  1. Машинство и обрада метала,
  2. Електротехника,
  3. Текстилство и кожарство,
  4. Економија,
  5. Гимназија.

Анализом потреба локалне привреде, средња школа последњих година уводи нове образовне профиле (електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, моделар одеће).

Образовна структура становништва у општини Ариље значајно се поправила у последњих 20-ак година. Број становника без и са непотпуним основним образовањем смањио се са 60% у 1981. години на 27% од броја становника преко 15 година, у 2002. години. Међутим, ако упоредимо образовну структуру становништва на нивоу општине са подацима на нивоу Републике и Окруga, видимо да је она неповољнија у општини Ариље. Наиме, веће је учешће становништва са непотпуним основним образовањем у односу на просек Републике и Окруga, док је удео становништва са вишим и високим степеном образовања (5.9%) знатно испод просека Републике и Окруga.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018