Rezultati

Rezultat 1: 60 predstavnika ciljne grupe je obučeno kroz teoriju i praksu za bavljenje održivom poljoprivredom, što podrazumeva tehnologije, samoprocenu, motivaciju, poslovno planiranje, brendiranje i prodaju proizvoda.

Rezultat 2: 40 predstavnika ciljne grupe je dobilo podršku za zapošljavanje u sektoru održive poljoprivrede

Rezultat 3: Povećana zapošljivost 20 predstavnika ciljhne grupe kroz sprovodjenje stručne prakse u sektoru održive poljoprivrede

Rezultat 4: Unapredjena ponuda lokalnih politika zapošljavanja za teško zapošljive kategorije stanovništva.