Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
II

Други по реду "Мали сајам Спорта"

У Ариљу 15.6.2017. године Спортски савез Србије и Спортски савез Ариља, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, организује акцију „Мали сајам спорта“ где ће ученици школа из Ариља и локални клубови презентовати својеактивности. Спортски савез Србије ће том приликом поклонити школама лопте за фудбал, кошарк...

Марија Алексић - (0 коментара) - 19.јун 2017 - Вести

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија Општина Ариље Општинска управа Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 01број 501-57/2017. Датум:15.06.2017.год. Ариље   На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09)Општинска управа опш...

Марија Алексић - (0 коментара) - 16.јун 2017 - Вести

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија Општина Ариље Општинска управа Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 01број 501-56/2017. Датум:15.06.2017.год. Ариље   На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09)Општинска управа опш...

Марија Алексић - (0 коментара) - 16.јун 2017 - Вести

Организован бесплатан превоз за преглед на мамографу из удаљених ариљских села

У Дому здравља Ариље од 2. јуна организовао је прегледе жена на мамографу старосне категорије од 50 до 69. година. Особе које не спадају у ову старосну категорију, такође се могу прегледати, али уз упут изабраног гинеколога или лекара опште праксе. Прегледи се заказују на број телефона 031 891 121, локал 1. Неопходно је понет...

Марија Алексић - (1 коментар) - 13.јун 2017 - Вести

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија Општина Ариље Општинска управа Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 01број 501-49/2017. Датум:07.06.2017.год. Ариље   На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)Општинска управа оп...

Марија Алексић - (0 коментара) - 09.јун 2017 - Вести

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија Општина Ариље Општинска управа Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 01број 501-48/2017. Датум:07.06.2017.год. Ариље     На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)Општинска управа...

Марија Алексић - (0 коментара) - 09.јун 2017 - Вести

Проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Ариље

Проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Ариље

Република Србија Општина Ариље Општински штаб за ванредне Ситуације 01 Број: 020 - сл./17 03. 06. 2017. године АРИЉЕ   На основу члана 31. и 32. Закона о ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ брј 111/09), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Председник општине Ариље доноси, О Д Л У К У 1. ПРОГ...

Марија Алексић - (0 коментара) - 03.јун 2017 - Вести

Оглас за презентацију УП на катастарској парцели 1371/1 КО Богојевићи

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Служ...

Марија Алексић - (0 коментара) - 02.јун 2017 - Вести

Други по реду "Мали сајам Спорта"

У Ариљу 15.6.2017. године Спортски савез Србије и Спортски савез Ариља, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, организује акцију „Мали сајам спорта“ где ће ученици школа из Ариља и локални клубови презентовати својеактивности. Спортски савез Србије ће том приликом поклонити школама лопте за фудбал, кошарку и одбојку. Овој акцији присуствоваће председник општине Ариље и председник Александар Шоштар са сарадницима.Ова манифестација одржаће се у Спортској дворани у Ариљу са почетком у 12 часова.

Манифестацији су присуствовали сви клубови са територије општине Ариље, испред општине присутне је поздравио Велибор Стојадиновић, испред спортског савеза Ариља генерални секретар а испред Спортског савеза Србије манифестацији су присуствовали председник Александар Шоштар, мр Немања Свјетличић и Дане Корица.

Захвалница општини Ариље

 
Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-57/2017.

Датум:15.06.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Душко Шапоњић,.Београд,поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Реконструкција и доградња постојећег објекта магацина у објекат хладњача и складиште за воће и поврће на катастарској парцели број 403 КО Богојевићи ,укупне бруто површине доградње од 608м²,укупног капацитета доградње350тона и количине расхладног флуида 0,1тона .

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53. канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 16.06.-26.06.2017.год.

Начелник :

Петровић Горица

 

Доставити:

1.Огласна табла Општинске управе Ариље

2.Званични сајт општине Ариље

3.Шапоњић Душко,Богојевићи бб,Ариље

4.ИМД "Вести", Ужице,Љубе Стојановића 5

5.Месна заједница Богојевићи, Ариље

6.Архива предмета

 
Обавештење о поднетом захтеву

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-56/2017.

Датум:15.06.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће"ФруцомФоод"д.о.о.Грдовићибб,Ариље,поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат проширења капацитењта хладњаче у оквиру пословног комплекса и то за пројекат доградња расхладне коморе и тунела са компресорском станицом укупне бруто површине 652,50м² укупног капацитета доградње 600,00тона и количине расхладног флуида 0,1 тона,на катастарској парцели број379/6КОГрдовићи.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53. канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 16.06.-26.06.2017.год.

 

 

Начелник

Петровић Горица

 

 

Доставити:

1.Огласна табла Општинске управе Ариље

2.Званични сајт општине Ариље

3."ФруцомФоод"д.о.о.Грдовићибб,Ариље

5.ИМД "Вести", Ужице,Љубе Стојановића 5

6.Месна заједница Грдовићи, Ариље

7.Архива предмета

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 15

.

 

Виртуелна тура Ариље

Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2015