Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnološkog procesa, u okviru poslovnog kompleksa „Mlekara Moravica“ Štampa El. pošta
Članak napisao/la: administrator ,  sreda, 11 februar 2015 10:53

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE   

OBJAVLjUJE


O B A V E Š T E Nj E


 

Na osnovu člana 10, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je „Mlekara Moravica“ d.o.o. iz Arilja podnela zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnološkog procesa, u okviru poslovnog kompleksa „Mlekara Moravica“ d.o.o. na kat.parceli br. 665/19 KO Arilje (01 broj 501-4/15).
Zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u podnet zahtevi dostaviti mišljenja o zahtevu u prostorijama Opštinske uprave Arilje, Odeljenja za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Sv.Ahilijabr.53, kancelarija br. 11, u vremenu od 7,00-14,00 časova svakog radnog dana u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 2.ovog obaveštenja doneti odluku o tom da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredni i o tome blagovremeno obavestiti javnost.V.D. NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE
Ružica Nikolić Vasilić
______________________

 

Arilje, 10.02.2015.god
Dostaviti:
oglasnatablaOpštinskeuprave
oglasnatabla MZ Arilje
Radio Arilje
Televizija „Klik“
http://www.arilje.org.rs/
Ekološki inspektor OU Arilje
arhiva OU.

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015