Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje za 2017. godinu Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  petak, 25 novembar 2016 14:56

Na osnovu člana 6., stav 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 26/2001, „Sl. list SRJ“ br.42/2002-odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. Zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014) i člana 60. Statuta opštine Arilje ( ''Sl. glasnik opštine Arilje'', br. 6/2008, 8/2010 i 5/2014), Opštinsko Veće opštine Arilje, na sednici održanoj dana 22.11.2016. godine , donosi:

REŠENjE

O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE ARILjE

 

Član 1.

Ovim Rešenjem utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje.

Član 2.

Na teritoriji opštine Arilje određeno je četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Arilje, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, i to: PRVA zona, DRUGA zona, TREĆA zona i ČETVRTA zona, s tim da je PRVA zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje iznose:

Grupa

nepokretnosti

Naziv zone

Prva zona

( u din./м2)

Druga zona

( u din./м2)

Тreća zona

( u din./м2)

Četvrta zona

( u din./м2)

1.Građevinsko zemljište

778,75

700,00

117,00

56,00

2.Poljoprivredno zemljište

129,00

103,00

78,00

52,00

3.Šumsko zemljište

129,00

103,00

78,00

52,00

4.Stanovi

50.868,00

46.000,00

30.525,00

20.350,00

5.Kuće za stanovanje

45.000,00

36.000,00

27.000,00

18.000,00

6. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni objekti) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti

85.000,00

75.000,00

55.000,00

38.000,00

7.Garaže i garažna mesta

15.000,00

12.000,00

9.000,00

6.000,00

 

Član 3.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku opštine Arilje“ i na internet stranici - sajtu opštine Arilje www.arilje.org.rs.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Arilje“, a primenjuje se od 01. januara 2017. godine.

 

01 Broj:436-6/2016

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ARILjE

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

Zoran Todorović

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015