Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenje o podnetom zahtevu Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  petak, 09 jun 2017 14:57

Republika Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

Odeljenje za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove

01broj 501-48/2017.

Datum:07.06.2017.god.

Arilje

 

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)Opštinska uprava opštine Arilje  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće”Vip mobile”d.o.o.Milutina Milankovića1ž,Novi Beograd, podnelo Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta radio bazne stanice

“KG3405_01UE_Kruščica”čija se realizacija na KP2048/2KOKruščica,Arilje

i to postavljanje novog antenskog stuba i instalacija antenskog sistema GSM900/UMTS2100/LTE800.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 07-15 časova u Opštinskoj upravi opštine Arilje, kancelarija broj3, i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u pisanoj formi u periodu od 09.06.-19.06.2017.god.

 

Načelnik :

Petrović Gorica

 

Dostaviti:

1.Oglasna tabla Opštinske uprave Arilje

2.Zvanični sajt opštine Arilje

3.VIP mobile,d.o.o.Milutina Milankovića 1ž,11070Novi Beograd.

4.”Kodar inženjering”d.o.o.Ul.Auto-put za Zagreb broj 41 i.,11077 Beograd

5.IMD “Vesti”, Užice,Ljube Stojanovića 5

6.Mesna zajednica Kruščica, Arilje

7.Arhiva predmeta

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015