Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Седнице Скупштине општине Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  понедељак, 25 децембар 2017 11:44

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07), члана 41. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08, 6/10 и 5/14) и члана 11. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 8/16 и 10/16), председник СКупштине општине Ариље сазива  за 29.12.2017. године (ПЕТАК) са почетком у 10:00 сати у сали СКупштине општине Ариље

 

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

са предложеним следећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Усвајање записника са 13. седнице Скупштине општине Ариље

2. Доношење Одлуке о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације Ариље

3. Доношење Одлуке о изменама Просторног плана општине Ариље

4. Давање сагласности на Статут Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“

5. Давање сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину

6. Давање сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину

7. Давање сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину

8. Давање сагласности на Одлуку о нераспоређеној добити ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015. годину

9. Давање сагласности на Одлуку о ценама одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ Ужице

10. Давање сагласности на Програм пословања ЈКП „Зелен“ Ариље за 2018. годину

11. Давање сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга од општег интереса ЈКП „Зелен“ Ариље

12. Давање сагласности на Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Ариље за 2018. годину

13. Давање сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Ариље за 2018. годину

14. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље

15. Кодекс понашања службеника и намештеника општине Ариље

16. Одборничка питања и предлози

 

- Дневни ред 14. седнице Скупштине општине Ариље

- Закључак са 28. седнице Општинског већа

 

 

 

Додај коментар

Регистрацијом на сајт општине добићете већа права приликом писања коментара (нпр. аутоматска објава ваших коментара), као и могућност да активно учествујете у дискусијама на форуму.

Сигурносни код
Освежи

Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2015