Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
23 sednica Skupštine opštine Arilje Штампа Ел. пошта
Članak napisao/la: администратор ,  недеља, 24 децембар 2017 22:44

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS" broj 129/07 i 47/2018), člana 41. Statuta opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 6/08, 6/10 i 5/14) i člana 11. Poslovnika Skupštine opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 8/16 i 10/16), predsednik Skupštine opštine Arilje saziva  za 27.12.2018. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10:00 sati u sali Skupštine opštine Arilje

 

23. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ARILJE

 

 

DNEVNI RED

 

1. Davanje saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje za 2019.godinu

2. Davanje saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje za 2019.godinu

3. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu

4. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP "Zelen" Arilje za 2019. godinu

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za malu hidroelektranu "Gradina" na reci Moravici, opština Arilje

6. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za malu hidroelektranu "Mirosaljci" na reci Moravici, opština Arilje

7. Predlog Odluke o prvoj izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju otpadnih voda opštine Arilje

8. Predlog Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Arilje

9. Predlog Odluke o kriterijumima za raspodelu sredstava Mesnim zajednicama iz budžeta opštine Arilje za 2019. godinu

10. Odbornička pitanja i predlozi

 

 

 

 

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018