Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

Почетна
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004. године Штампа Ел. пошта

.

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев за издавање
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопија личне карте
 • За удате/ожењене : Извод из матичне књиге венчаних
 • За разведене : Правоснажна пресуда о разводу брака
 • За удовце/удовице : Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
 • По потреби, и друga документа

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци

Место набавке обрасца:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље, или
 • преузмите овде ПДФ образац

 

Републичка административна такса: не подлеже таксирању

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004

 

 

Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/315-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

Напомена:

Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018