Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Uverenje o državljanstvu Štampa El. pošta

Opštinska uprava Arilje

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev za izdavanje
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje, ili
 • preuzmite ovde PDF obrazac

Izvod možete da poručite i na sledeće načine:

 • Na telefon: 031/891-171,  lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)
 • preko interneta popunjavanjem online formulara

 

Republička administrativna taksa: 740 din

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004

 

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

 • Za upis u školu ili fakultet
 • Za potrebe vojne evidencije
 • Za zasnivanje radnog odnosa
 • Za socijalnu zaštitu
 • Za zdravstvenu zaštitu (knjižica)
 • Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata


Mesto predaje dokumentacije:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)

Napomena:

Članom 83. Zakona o matičnim knjigama ("Sl. Glasnik RS" br. 20/09) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015