Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
 • Povećajte veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanjite veličinu slova
Zakazivanje venčanja i zaključenje braka Štampa El. pošta

Opštinska uprava Arilje

Odsek za opštu upravu i društvene delatnosti

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
 • Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike
 • Važeće lične karte za buduće supružnike
 • Po potrebi i druga dokumenta
 • Dokaz o uplaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka
 • Za lica koja su bila u braku potrebno je priložiti izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa zabeleškama o prestanku istog

Potrebna dokumentacija ako je jjedan od supružnika strani državljanin:

za državljanina RS:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Važeća lična karta
 • Po potrebi i druga dokumentacija

za stranog državljanina:

 • Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Važeći pasoš stranog državljanina
 • Po potrebi i druga dokumentacija

 

Napomena vezana za dokumentaciju: Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci. Predata dokumentacija se zadržava. Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca.

 

Opštinska administrativna taksa za uslugu izlaska službenog lica na teren radi zaključivanja braka:

 1. U toku radnog vremena u službenim prostorijama: 300 din
 2. Posle radnog vremena u službenim prostorijama: 650 din
 3. U službenim prostorijama u neradne dane (subota, nedelja, državni i verski praznici kada je zakonom propisano da se ne radi): 1300 din
 4. Van službenih prostorija (izlazak službenog lica na lice mesta): 4000 din

Uplatni račun: 840-742251-843-73

Broj modela: 97

Poziv na broj: 86-004


Mesto predaje dokumentacije:

 • Šalter matične službe u Uslužnom centru Opštine Arije, ili
 • Kancelarija broj 1, Opština Arilje

Radno vreme sa strankama: radnim danima od 07:00 do 15:00 časova

Telefoni za informacije: 031/891-171, lokali: 107 (Uslužni centar)  i 116 (Kancelarija br. 1)

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015