Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа Штампа Ел. пошта

Општинска управа Ариље

Одсек за општу управу и друштвене делатности

Потребна документација:

 • Захтев у слободној форми
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о настањењу или фотокопија важеће личне карте
 • Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
 • По потреби и друга документација
 • Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци

Предата документација се задржава

 

Републичка административна такса: не подлеже таксирању

Уплатни рачун: 840-742221-843-57

Број модела: 97

Позив на број: 86-004


Место предаје документације:

 • Шалтер матичне службе у Услужном центру Општине Арије, или
 • Канцеларија број 1, Општина Ариље

Радно време са странкама: радним данима од 07:00 до 15:00 часова

Телефони за информације: 031/351-0110, локали: 0146 (Услужни центар)  и 0125 (Канцеларија бр. 1)

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018